Επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ στην Αττική.

0
8
Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί 910 μέλη. Η ΕΕΑΑ σύμφωνα με το Ν. 2939/01 και την υπ’ αριθμό 106453/20-2-2003 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ). Αυτό το νομικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών 94/62 και 04/12 και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΑΑ μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.herrco.gr.
Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και διεύρυνσης των προγραμμάτων ανακύκλωσης της ΕΕΑΑ, από το Φεβρουάριο 2006 εντάχθηκαν συνολικά επτά Δήμοι της Αττικής.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Δήμους:
o Αγ. Δημητρίου,
o Ν. Σμύρνης,
o Αγ. Στεφάνου,
o Πετρούπολης
o Ηρακλείου Αττικής
o Aιγάλεω και της
o Κοινότητας Καπανδριτίου με τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό να αγγίζει τους 340.000 κατοίκους.

Σε καθημερινή βάση, οι συλλεγόμενες ποσότητες από τους παραπάνω Δήμους, που συγκεντρώνονται στο ΚΔΑΥ Ασπρόπυργου, ανέρχονται σε περίπου 20 τόνους μικτού φορτίου ενώ στόχος της ΕΕΑΑ είναι, έως το τέλος Ιουλίου, να έχει φτάσει τους 60 τόνους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, την περίοδο αυτή εντάσσονται τέσσερις ακόμα Δήμοι και πιο συγκεκριμένα οι εξής:
o Αγ. Παρασκευής
o Ελευσίνας
o Χολαργού
o Χαϊδαρίου
ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό εξυπηρετούμενο πληθυσμό σε 500.000 κατοίκους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η λειτουργία και παράλληλα η συνεχής διεύρυνση της λειτουργίας των υφιστάμενων ΚΔΑΥ, εντάσσεται στον ευρύτερο προγραμματισμό της ΕΕΑΑ για το 2006 και αποτελεί απόδειξη της συνεχώς αυξανόμενης συμμετοχής Δήμων και πολιτών στα έργα της. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η κατασκευή δύο ακόμα νέων ΚΔΑΥ στη Θέρμη (Θεσσαλονίκη) και στο Ηράκλειο Κρήτης, και ο σχεδιασμός άλλων 2 ΚΔΑΥ στην Ελευσίνα και στη Ρόδο.

Σχόλια