Σεμινάριο από το ΕΕΚΧΜ: Νέα Νομοθεσία REACH για χημικές ουσίες και σκευάσματα.Προετοιμασία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή του.

0
4
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Κανονισμός REACH, για την διαχείριση των χημικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2007, έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην περιβαλλοντική επίδοση και την οικονομική τους πρόοδο, στην προαγωγή της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του παγκόσμιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στον ανταγωνισμό στην Κοινοτική και διεθνή αγορά, στην ανάληψη πρωτοβουλιών ελέγχων από τις συναρμόδιες Αρχές.

Το ΕΕΚΧΜ οργανώνει το πρώτο (από μία σειρά) ενημερωτικό/ εκπαιδευτικό σεμινάριο για την προετοιμασία και την εφαρμογή του REACH.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

· στελέχη επιχειρήσεων που παράγουν/ εισάγουν/ τυποποιούν/ διακινούν/ διαθέτουν χημικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των αντικειμένων που τα περιέχουν

· στελέχη επιχειρήσεων/ φορέων που ασχολούνται με έρευνα, ανάπτυξη, σύνθεση νέων προϊόντων

· ελεύθερους επαγγελματίες, αρμόδιες Αρχές και Φορείς που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στον έλεγχο εφαρμογής της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας περιβάλλοντος, υγείας, ασφάλειας στην εργασία και στην προστασία των καταναλωτών και των οικονομικών συμφερόντων του δημοσίου.

Σκοπός του σεμιναρίου, είναι η έγκαιρη και συστηματική συμμόρφωση των ενεργειών των ενδιαφερομένων μερών και η λήψη των κατάλληλων μέτρων πριν και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του REACH, σε συσχετισμό με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται επιχειρήσεις χρωμάτων, απορρυπαντικών, λιπασμάτων, κλωστοϋφαντουργίας, οργανομεταλλικών προϊόντων, οικοδομικών προϊόντων, υπηρεσίες ελέγχων και επιχειρήσεις του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Παρουσιάζονται και μελέτες περιπτώσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρόνος διεξαγωγής: 10 – 11 Ιουλίου 2006

Διάρκεια: 16 διδακτικές ώρες

Κόστος συμμετοχής 500 ευρώ.

Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ τέσσερις (04) ημέρες πριν την έναρξη (04/07/2006).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

Συντονιστές του σεμιναρίου είναι οι κ.κ. Σκαρλάτος Παναγιώτης και Τσάτσου – Δρίτσα Αγγελική.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 2109536775-6), ώστε να αποσταλεί αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Επιστημονικό και Επιμορφωτικό
Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα
Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
e-mail: eekxm@hol.gr

Σχόλια