Ημερίδα WWF Ελλάς: Ένα μέλλον για τους υγροτόπους των νησιών του Αιγαίου.

0
1
Ημερίδες-Συνέδρια-Σεμινάρια

Το WWF Ελλάς διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ένα μέλλον για τους υγροτόπους των νησιών του Αιγαίου». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2006 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Βασικοί στόχοι της ηµερίδας είναι η παρουσίαση της κατάστασης των υγροτόπων του Αιγαίου, η ανάδειξη της αναγκαιότητας για την προστασία τους, ο δημόσιος διάλογος με εκπροσώπους επίσημων φορέων και η προαγωγή συνεργασιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει δύο μέρη: το πρώτο αφορά τις παρουσιάσεις και τις εισηγήσεις για την παρούσα κατάσταση, ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει συζήτηση προτάσεων και τοποθετήσεων (στρογγυλό τραπέζι) σχετικά με την προστασία των υγροτόπων στα νησιά του Αιγαίου.

Αναλυτικότερα στο πρώτο μέρος της ημερίδας:

· Θα ανακοινωθούν τα κύρια αποτελέσματα και τα βασικά συμπεράσματα του διετούς προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των Υγροτόπων του Αιγαίου»,

· Θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την καταγραφή και διαχείριση των δεδομένων για τους υγροτόπους σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

· Θα αναλυθούν το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας ακτών και παράκτιων υγροτόπων και οι προβλέψεις της Οδηγίας Πλαίσιο (60/2000) για τη διαχείριση των υδατικών πόρων,

· Θα παρουσιαστεί το πρόβλημα του νερού στα νησιά του Αιγαίου, η κατασκευή ταμιευτήρων και η σχέση τους με τους υγροτόπους.

· Θα ανακοινωθούν οι δράσεις και αποτελέσματα του προγράμματος LIFE-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000 σε σχέση με τη βιοποικιλότητα των φυσικών και των τεχνητών υγροτόπων της Κρήτης

· Θα παρουσιαστεί το έργο «Ανάπτυξη Συστημάτων και Εργαλείων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου», και

· Θα αναλυθούν η συνάρτηση της διαχείρισης και της προστασίας των υγροτόπων του Αιγαίου με άλλα ζητήματα που αφορούν το νησιωτικό περιβάλλον και τα κοινωνικά-περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Διατήρηση των υγροτόπων των νησιών του Αιγαίου: αναγκαιότητες και προοπτικές»

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Κατσαδωράκης, Επιστημονικός Σύμβουλος WWF Ελλάς, Υπεύθυνος του προγράμματος για τους Υγροτόπους του Αιγαίου
τηλ. 6974 667413, catsador@hol.gr

Σχόλια