Kατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας».

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝ. Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα (23/5/2006) στη Βουλή το σχέδιο Νόμου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας».Με το σχέδιο αυτό τίθενται οι βάσεις για ένα σύγχρονο και ελκυστικό περιβάλλον με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης των επενδύσεων στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των πηγών αυτών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού στην πατρίδα μας.
Με αφορμή την κατάθεση, για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, του νέου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:«
Με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε στη Βουλή προχωρούμε σε μια σημαντική παρέμβαση για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ικανοποίηση τόσο περιβαλλοντικών όσο και οικονομικών στόχων.
Με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου σε όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και την παροχή ιδιαίτερα αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, αλλά και με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, κάνουμε μια καινούργια αρχή, με τους εξής στόχους:

Πρώτον: Την ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα και με την Κοινοτική Οδηγία 77/2001, του 20,1% που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, μέχρι το 2010, αλλά και του 29% μέχρι το 2020.

Δεύτερον: Την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της χώρας σε ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.

Τρίτον: Την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων.

Τέταρτον: Την ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο του Κυότο.Είναι αλήθεια ότι ξεκινάμε από χαμηλή βάση. Παρά τη σημαντική πρόοδο της τελευταίας διετίας που η εγκατεστημένη ισχύς σε συστήματα ΑΠΕ αυξήθηκε στη χώρα μας κατά 50%, είμαστε, και πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και μακριά από τις δυνατότητες που μας προσφέρει το πλούσιο δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας.
Με το παρόν νομοσχέδιο, θέτουμε υψηλούς και φιλόδοξους στόχους, αλλά και προωθούμε με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές την ικανοποίησή τους.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη που με τις νομικές του γνώσεις συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου, στον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, που είχε την ευθύνη της διαβούλευσης και φυσικά σε δύο διακεκριμένους συναδέλφους, τον υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Γιώργο Σουφλιά και τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη που έχουν σημαντική συμβολή στην προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς επίσης στη συνδρομή της ηγεσίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους Νικηφόρου Κανιούρα.»

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και σε συνδυασμό με την έκδοση νέων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με βάση το υφιστάμενο καθεστώς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο, συστηματικό και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο για την ρύθμιση της αδειοδότησης και της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., το οποίο, εκτός των άλλων, καλύπτει και ένα μεγάλο αριθμό κενών και νέων αναγκών που δεν προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Το νέο σχέδιο Νόμου, σε συνδυασμό με το Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις ΑΠΕ, το οποίο καταρτίζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, με σημαντικά οφέλη στην περαιτέρω αύξηση του εθνικού εισοδήματος.

Α. Οι κύριοι άξονες περί τους οποίους κινείται το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι η:
– Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
– Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την προώθηση των σχετικών επενδύσεων, χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής,
– Οργάνωση και συστηματοποίηση του νομοθετικού πλαισίου αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με παράλληλη επίλυση και διευθέτηση των προβλημάτων κανονιστικού χαρακτήρα,
– Προώθηση, κατά προτεραιότητα, των Α.Π.Ε. σε σχέση με τις τοπικές επιπτώσεις, με σκοπό την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου,
– Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/777/ΕΚ και προσαρμογή του εθνικού μας δικαίου στις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που ήδη έχει κυρωθεί με τον ν. 3017/2002 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εκπομπής Αερίων του Διοξειδίου του ¶νθρακα.

Β. Οι νέες ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου Στο πλαίσιο των ανωτέρω, το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά:
1. Την παροχή αυξημένων οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και, ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ηλιακών και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπου οι τιμές πώλησης στο Σύστημα ή το Δίκτυο αυξάνονται έως και 600%.
2. Τη θέσπιση και οργάνωση των προθεσμιών για τη χορήγηση της άδειας παραγωγής, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατά τέτοιο τρόπο που να μειώνεται δραστικά ο χρόνος απόκτησης των απαιτουμένων εγκρίσεων και αδειών.
3. Την ενσωμάτωση της γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) στην άδεια Παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται για τον επενδυτή ένα σαφές τοπίο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και να εξορθολογίζεται και επιταχύνεται η συνολική διαδικασία.
4. Το καθορισμό νέων (υψηλοτέρων) ορίων ισχύος έργων Α.Π.Ε., για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τη λήψη άδειας παραγωγής. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση της λήψης άδειας παραγωγής, οι σταθμοί ΑΠΕ που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια:
α) από γεωθερμική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του 0,5 MWe,
β) με χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 100 kWe,
γ) από φωτοβολταϊκά συστήματα, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των ογδόντα 150 kWe,
δ) από αιολική ενέργεια, με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 20 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, ή με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των 40 kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί εγκαθίστανται στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ή με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των 50 KWe, για σταθμούς που εγκαθίστανται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα,
ε) από ΑΠΕ με τη χρήση άλλης τεχνολογίας, εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 50 kWe.
5. Την αύξηση του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, από 10MW σε 20ΜW.
6. Τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποίησης της άδειας, στις απολύτως αναγκαίες.
7. Τον καθορισμό και καταβολή δίκαιων και ελκυστικών τιμών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν εξαρτώνται πλέον από το καθεστώς τιμολογίων της ΔΕΗ και διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.
8. Την πρόβλεψη για επέκταση της διάρκειας της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από 10 σε 12 χρόνια, με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για άλλα 8 χρόνια.
9. Τον καθορισμό συστηματικής αδειοδοτικής διαδικασίας για την κατασκευή και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών,
10. Τη σύσταση ειδικών επιτροπών με σκοπό την απεμπλοκή μεγάλων επενδύσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την άμεση επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
11. Την εξομοίωση της αμοιβής των αυτοπαραγωγών του πλεονάσματος της παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., με αυτή των ανεξάρτητων παραγωγών,
12. Την άρση του ορίου των 50 MW, που ίσχυε με τον ν. 2773/1999 και που αφορά την προτεραιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από συστήματα ΑΠΕ, κατά την κατανομή του φορτίου.
13. Τη θέσπιση συστήματος εκδόσεως πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., με την παράλληλη δημιουργία του απαραίτητου μηχανισμού διασφάλισης,
14. Την πρόβλεψη υποχρεωτικής υποβολής μετρήσεων του δυναμικού Α.Π.Ε. από πιστοποιημένο φορέα,
15. Την ευνοϊκή αντιμετώπιση της αξιολόγησης των αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που υποβάλλονται από πολυσυμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) και με συμμετοχή των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
16. Την άρση της απαγόρευσης για τη μεταβίβαση των επιδοτηθέντων, μέσω του Αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, πάγιων περιουσιακών στοιχείων έργων ΑΠΕ (ν. 3299/2004). Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό, έργα ενίσχυσης ή επέκτασης του Συστήματος ή του Δικτύου για τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Γ. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι με τις διατάξεις του προτεινόμενου σ/ν, σε συνδυασμό με τις κανονιστικές πράξεις (κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων) που εκδίδονται τις επόμενες μέρες:
– Η έκδοση της άδειας εγκατάστασης θα επιτυγχάνεται σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους από την υποβολή της σχετικής αίτησης για άδεια παραγωγής, ενώ σήμερα ο χρόνος αυτός έφθανε μέχρι και τα 3 χρόνια,
– Με τον περιορισμό των περιπτώσεων τροποποιήσεως των αδειών, απαλλάσσονται οι επενδυτές και οι αρμόδιες αρχές από περιττό βάρος χρόνου και άχρηστων διαδικασιών,
– Απελευθερώνεται η σχετική αγορά, με τις εισαγόμενες εξαιρέσεις και απαλλαγές,
– Μειώνεται η γραφειοκρατία και αίρονται οι ενδεχόμενες αυθαιρεσίες εκ μέρους φορέων που εμπλέκονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφού πλέον καθορίζονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες και οι φορείς (το πολύ 11, κατά περίπτωση) που γνωμοδοτούν και λαμβάνουν γνώση, το περιεχόμενο των μελετών και φακέλων που υποβάλλονται και των γνωμοδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών αδειών για σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Επιπλέον, όπως είχε ανακοινωθεί, τον περασμένο Απρίλιο, ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, θα δοθούν νέα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ΑΠΕ από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και θα ισχύσουν από 1/1/2007. Τα μέτρα αυτά, που αφορούν, τα φυσικά πρόσωπα, θα έχουν τα εξής κίνητρα:

1ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά ηλιακών συλλεκτών και για την εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού, με χρήση φυσικού αερίου ή ηλιακής ενέργειας.

2ον Η έκπτωση δαπάνης, μέχρι ποσοστού 20%, για την αγορά αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εννοώ, τα φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες, καθώς επίσης και για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και ψύξης-θέρμανσης με χρήση φυσικού αερίου ή ανανεώσιμων πηγών, καθώς και για τη θερμομόνωση σε υφιστάμενα κτήρια και

3ον Η επέκταση του ανώτατου ποσού εκπιπτόμενης δαπάνης, που θεσπίστηκε με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, τον 3296/2004, είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είτε για νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, από 500 σε 700 ευρώ.

Νέα Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ

Γενικού ενδιαφέροντος

Σχόλια