Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγνοήσει τις αμερικανικές προειδοποιήσεις για τον Κανονισμό REACH, προτρέπει το WWF.

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Σύμφωνα με το WWF , πολλές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι περισσότερο ανοικτές στους νέους χημικούς ελέγχους από ότι οι αμερικανοί ανώτεροι υπάλληλοι (αξιωματούχοι) στις Βρυξέλλες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει μια ομάδα πιέσεως ενάντια στο μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH για τις χημικές ουσίες.
Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει «να κοιτάξουν πέρα από την αμερικανική επίσημη γραμμή» συνέστησε το WWF. Την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια οργάνωση ξεκίνησε μια έρευνα μέσω διαδικτύου για τα μέλη του βρετανικού κοινού η οποία θα αξιολογήσει την έκθεση τους στις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Το ενδιαφέρον για τον Κανονισμό REACH επανέρχεται μια που βρισκόμαστε πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαβάστε περισσότερα για την Έρευνα και τον Κανονισμό REACH

Σχόλια