Διάλεξη με θέμα: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Απορριμμάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης»

0
12
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Το ΤΕΕ διοργανώνει την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2006, ώρα 9.30, στο ΕΒΕΑ Διάλεξη με θέμα: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των Απορριμμάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης». Τη Διάλεξη θα παρουσιάσει ο Αδαμ. Σκορδίλης, Δρ ΧΜ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΤΕΕ.

Στόχος της Διάλεξης είναι η Ανάλυση και Αξιολόγηση των Συστημάτων Ανακύκλωσης – Αξιοποίησης – Διάθεσης μετά την Διαλογή στην Πηγή. Η Αξιολόγηση θα βασίζεται στην Ανάλυση των περιβαλλοντικών, οικονομικών, τεχνολογικών πτυχών καθώς και της πολιτικής περιβάλλοντος. Η μέθοδος που θα εφαρμοσθεί είναι η Ανάλυση της Αξίας – Κόστους – Οφέλους.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου –
Γραφείο Περιβάλλοντος, τηλ. 210-3291508, 3291442, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: environment@central.tee.gr

Σχόλια