Προς συμφωνία η νέα οδηγία για τις μπαταρίες.

0
7
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και οι ευρωβουλευτές έχουν θέσει ως στόχο να αναγγείλουν άμεσα μια συμφωνία όσον αφορά την οδηγία για τις μπαταρίες. Μια διαπραγμάτευση συμβιβασμού που λαμβάνει χώρα αυτή την εβδομάδα είναι «ιδιαίτερα πιθανό» να εγκριθεί τυπικά από την αρμόδια επιτροπή συμβιβασμού (consiliation committee) την επόμενη Τρίτη.
Με βάση τη συμφωνία, ο γενικός στόχος ανακύκλωσης μπαταριών θα παραμείνει στο επιθυμητό από το συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών επίπεδο του 50 τοις εκατό, παρ΄ότι το Κοινοβούλιο είχε πιέσει για ποσοστό 55 τοις εκατό. Επίσης, οι ευρωβουλευτές έπρεπε να μειώσουν τις απαιτήσεις, για την απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των μπαταριών και της υποχρεωτικής κλειστού βρόγχου ανακύκλωσης του καδμίου και του μολύβδου από τους εξαντλημένους επαναφορτιζόμενους και βιομηχανικούς συσσωρευτές.

Τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να οδηγούν σε υγειονομική ταφή μπαταρίες, αλλά μόνο όταν δεν υπάρχει «διαθέσιμη βιώσιμη λύση διαχείρισης» ή όταν μια λεπτομερής εκτίμηση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων δείχνει ότι η υγειονομική ταφή πρέπει να προτιμηθεί έναντι της ανακύκλωσης.

Οι στόχοι ανακύκλωσης για τις μπαταρίες μολύβδου οξέως και νικελίου-καδμίου παραμένουν σε 65 και 75 τοις εκατό αντίστοιχα επί των συλλεγόμενων μπαταριών. Αλλά αντί του «κλειστού βρόγχου» ανακύκλωσης του καδμίου και του μολύβδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να τα ανακυκλώσουν στον «υψηλότερο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός αποφεύγοντας τις υπερβολικές δαπάνες».

Οι διανομείς μπαταριών σε κάθε χώρα της ΕΕ θα υποχρεωθούν να πάρουν τις εξαντλημένες μπαταρίες από τους καταναλωτές χωρίς καμία δαπάνη, παρά αυτό που είναι μια επιλογή που αφήνεται στην κρίση των κρατών μελών. Μόνη εξαίρεση θα υπάρχει για τα «σχήματα εναλλακτικής διαχείρισης» που είναι » αποτελεσματικά τουλάχιστον όσο η επίτευξη των στόχων περιβάλλοντος της οδηγίας.» Αυτό έχει ως σκοπό να προστατεύσει τα υπάρχοντα επιτυχή εθνικά σχήματα που δεν επιβάλλουν την χωρίς κόστος διαχείριση των εξαντλημένων μπαταριών.

Οι παραγωγοί θα απαιτηθούν επίσης να χρηματοδοτήσουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για να βελτιωθούν τα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης. Οι μικροί παραγωγοί μπορούν να απαλλαχθούν από τις οικονομικές ευθύνες του νόμου, αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι αυτό «δεν εμποδίζει την κατάλληλη λειτουργία των σχεδίων συλλογής και ανακύκλωσης.» Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τον τελικό λόγο σε αυτές τις εξαιρέσεις.

Οι παραγωγοί θα υποχρεωθούν να σχεδιάσουν τα προϊόντα έτσι ώστε οι μπαταρίες να μπορούν «εύκολα» να αφαιρεθούν από αυτά στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Αυτός ο κανόνας θα μπορούσε να παραληφθεί μόνο εάν η ασφάλεια, η απόδοση ή η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα τιθόταν σε κίνδυνο.

Το ποσοστό συλλογής μπαταριών παραμένει σε 45 τοις εκατό μετά από δέκα έτη. Αυτό θα υπολογιστεί τόσο, από τις μπαταρίες που πωλούνται χωριστά, όσο και από αυτές που ενσωματώνονται στα προϊόντα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να επιτευχθεί ελαφρώς ευκολότερα ο στόχος της οδηγίας.

Σχόλια