Σεμινάριο με θέμα : «Οδικές/ Θαλάσσιες μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – ADR/ IMDG CODE. Βασικές αρχές» από το ΕΕΚΧΜ.

0
26
Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Η ασφάλεια των μεταφορών συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας και επιτυγχάνεται με την τήρηση κανόνων και διατάξεων εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων. Απώτερος αντικειμενικός στόχος είναι η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και μέσω αυτής της συμβολής , η προστασία της υγείας, στη χώρα μας και παγκόσμια. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κανόνες ταξινόμησης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων, στην οποία βασίζονται οι διαδικασίες, οι τρόποι, οι πρακτικές των μεταφορών, οι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές και άλλες σχετικές προβλέψεις.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εμπλέκονται, με οποιοδήποτε τρόπο, στις Μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων όπως: επιχειρήσεις παραγωγής/ μεταποίησης/ αποστολής/ φόρτωσης /παραλαβής/ αποθήκευσης/ συσκευασίας/ οχημάτων κλπ και Δημόσιες Υπηρεσίες ελέγχου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρόνος διεξαγωγής: 15 – 17 Μαΐου 2006

Διάρκεια: 24 διδακτικές ώρες

Κόστος συμμετοχής: μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 450 ευρώ, Μη μέλη 500 ευρώ.

Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ τέσσερις (04) ημέρες πριν την έναρξη.

Συντονιστές του σεμιναρίου είναι ο κ. Σκαρλάτος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός και η κα. Τσάτσου – Δρίτσα Αγγελική, Χημικός.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

Σχόλια