Eπιστολή ΠΣΧΜ προς Υπουργό Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτροπαραγωγή απο ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών ύστερα απο σχετική εισήγηση της Γραμματέως και Συνδέσμου της ΜΕ Ενέργειας Λ.Γούτα και των Μελών της ΜΕ Ενέργειας του ΠΣΧΜ, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κο Δ.Σιούφα για τον σχολιασμό του σχεδίου νόμου για ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που έχει δοθεί για Δημόσιο Διάλογο.

Πιο συγκεκριμένα το ΔΣ του ΠΣΧΜ στην επιστολή του αναφέρει:

Με το νομοσχέδιο αυτό το εθνικό μας δίκαιο προσαρμόζεται στην Κοινοτική Οδηγία 2001/77 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ αλλά και στις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο από καιρό ανέμενε όλος ο τεχνικός κόσμος και η αγορά, αφού η χώρα μας θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στα μέτρα αυτά αρκετά νωρίτερα. Για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε την άμεση προώθηση ενός τέτοιου νόμου τον οποίο θεωρούμε κρίσιμο και απολύτως απαραίτητο για λόγους ουσιαστικούς και όχι μόνο για λόγους απλής συμμόρφωσης με τις κοινοτικές οδηγίες.

Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ο τομέας των ΑΠΕ είναι τομέας που πρέπει να ανακηρυχθεί σε τομέα πρώτης προτεραιότητας από ενεργειακή άποψη για την Ελλάδα και ως τέτοιος να αντιμετωπισθεί. Λόγοι ενεργειακής ασφάλειας στην τροφοδοσία, απεξάρτησης από το πετρέλαιο και περιβαλλοντικές προσταγές επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Με δεδομένο το πλούσιο δυναμικό της χώρας μας σε ΑΠΕ, οι θεσμικές ρυθμίσεις πρέπει να έχουν στόχο να φέρουν την Ελλάδα στην πρωτοπορία του τομέα αυτού. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να κριθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

1 Ένα από τα βασικά σημεία της ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο 20,1% της συνολικής καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 στη χώρα μας. Όπως όμως είναι προφανές, ο στόχος των 1.000 MW που ανακοινώθηκε, έναντι των σημερινών εγκατεστημένων 700 ΜW, είναι χαμηλός και ανεπαρκής και μάλλον πρόκειται περί λάθους. Το νούμερο αυτό απέχει σημαντικά από την προσέγγιση του 20,1%, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η αναμενόμενη αύξηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα επόμενα χρόνια. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι ο εθνικός ενδεικτικός στόχος θα έπρεπε να αποτυπωθεί με σαφήνεια στο νομοσχέδιο αλλά και να περιληφθεί σαφής σχεδιασμός για τον τρόπο επίτευξής του. Η άποψή μας είναι ότι όχι μόνο θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο, αλλά ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε επιθετική πολιτική θέτοντας ακόμα υψηλότερους στόχους, με δεδομένο το δυναμικό της χώρας μας και τα πολλαπλά αναμενόμενα οφέλη του τομέα.

2 Η επιτυχής ή όχι εγκατάσταση των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (κυρίως αιολικών πάρκων) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Παρά τις κατ΄επανάληψη εξαγγελίες των τελευταίων χρόνων, δυστυχώς τα ειδικά χωροταξικά σχέδια δεν έχουν καθορισθεί ακόμη. Θα πρέπει λοιπόν να επισπευσθούν άμεσα οι διαδικασίες έκδοσης και εφαρμογής τους έτσι ώστε να αποφύγουμε τις γνωστές εμπλοκές με το Συμβούλιο της Επικράτειας που θα ακυρώνει άδειες παραγωγής και εγκατάστασης ΑΠΕ λόγω έλλειψης αυτών των σχεδίων.

3 Το νομοσχέδιο, προβλέπει αποκλειστικές προθεσμίες κατά την αδειοδότηση, κάτι το οποίο είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Ωστόσο ένα εξίσου βασικό θέμα είναι να εξασφαλισθεί ο τρόπος ουσιαστικού ελέγχου των αιτήσεων που υποβάλλονται και όχι απλώς η έγκριση λόγω παρέλευσης των καθορισμένων προθεσμιών. Κάτι τέτοιο απαιτεί την κατάλληλη στελέχωση των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών. Επίσης ο καθορισμός προδιαγραφών και η κατάρτιση εγχειριδίων για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες αξιολόγησης θα συνεισέφεραν σημαντικά στον ουσιαστικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

4 Η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου νομοσχεδίου, δεν είναι δυνατό να σχολιασθεί και να αξιολογηθεί όταν όλο το «κεφάλαιο Θ: κίνητρα για την ανάπτυξη ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» απουσιάζει και άρα δεν καθορίζονται τα επενδυτικά κίνητρα, από τα οποία και θα εξαρτηθεί τελικώς η επιτυχής προώθηση των ΑΠΕ. Κίνητρα δε, θα πρέπει να προβλέπονται και για τη χρήση των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα.

5 Τέλος, δε δίνεται η έμφαση που θα έπρεπε στην Καινοτομία, την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, ειδικά για τις τεχνολογίες που ακόμα δεν είναι αρκετά ώριμες για εφαρμογή, στη διάδοση και ενημέρωση του κοινού στον τομέα των ΑΠΕ. Το ερευνητικό δυναμικό και οι αντίστοιχοι φορείς πρέπει να κινητοποιηθούν κατάλληλα προς αυτές τις κατευθύνσεις.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία στο νομοσχέδιο, ωστόσο θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις θέτοντας υψηλότερους στόχους και προσδοκίες, καθορίζοντας όλες τις παραμέτρους σαφέστερα και αποτελεσματικότερα, έτσι ώστε να προωθηθούν οι επενδύσεις μέσα σε ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΠΣΧΜ, όπως και σε άλλα καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας μας θέματα, καλεί την Ελληνική Πολιτεία και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, να νομοθετήσει προσπαθώντας όχι απλώς να ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια απλή συμμόρφωση στις υποχρεώσεις, αλλά να θέσει οράματα και στόχους, ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις ενεργειακές της δυνατότητες σε ΑΠΕ και να τις αναδείξει σε μοχλό ανάπτυξης και πρωτοπορίας.

Τέλος, ο ΠΣΧΜ παρακολουθώντας σταθερά τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τις σημαντικές αποφάσεις που δρομολογούνται σε ευρωπαϊκό και διεθνές πεδίο, πιστεύει ότι πρέπει να γίνει μια εφ” όλης της ύλης συζήτηση για τις στρατηγικές επιλογές της χώρας μας στο θέμα της ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης, στην οποία να κληθούν να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι αρμόδιοι φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι.

Σχόλια