Σεμινάριο με θέμα: «Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Χημικών Προϊόντων & η Ορθή Διαχείρισή τους για την Υγεία & το Περιβάλλον» από το ΕΕΚΧΜ.

0
1
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών υλοποιεί στις 17 – 18/04/06 βραχυχρόνιο σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης με θέμα: «Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Χημικών Προϊόντων & η Ορθή Διαχείρισή τους για την Υγεία & το Περιβάλλον» – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ .

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης όσων αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα είναι δυνατή η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος, η επισήμανσή του, ο έλεγχος ποιότητος Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) για προϊόντα όπως χρώματα, απορρυπαντικά, κλπ καθώς και η αξιοποίηση των δεδομένων για εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και ταξινόμηση επικινδυνότητας κατά τις μεταφορές.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες η άλλους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος, την Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους με χημικούς παράγοντες. Αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των χημικών προϊόντων, όπως, παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση/ μεταφορά, τελική χρήση και εναπόθεση στο περιβάλλον.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

– Αγγελοπούλου Ι., Χημικός, Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.
– Ψάλτης Α., Χημικός, B Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου Κράτους.
– Τσάτσου – Δρίτσα Α., Χημικός, Εμπειρογνώμονας, πρώην Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Σ. Πούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Κατάρτισης)
09.45 – 10.30 Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων. Η σημασία της ταξινόμησης επικινδυνότητας, στον κύκλο ζωής τους (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 — 12.15 Προβλέψεις της νομοθεσίας για την ταξινόμηση επικίνδυνων χημικών προϊόντων (ουσιών και παρασκευασμάτων). (Ι. Αγγελοπούλου)
12.15 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13.15 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας. (Ι. Αγγελοπούλου)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων. Η αρμόδια εθνική Αρχή και οι έλεγχοι εφαρμογής της νομοθεσίας. (Ι. Αγγελοπούλου)
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 16.45 Απαγορεύσεις, περιορισμοί στην κυκλοφορία στην αγορά και χρήση επικίνδυνων χημικών προϊόντων (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2006
09:00 – 10:30 Ταξινόμηση παρασκευασμάτων, – Νομοθετικές Προβλέψεις. (Α. Ψάλτης)
10.30 – 10.45 Διάλειμμα
10.45 – 12.15 Ταξινόμηση παρασκευασμάτων, Μελέτη περιπτώσεων (case studies). (Α. Ψάλτης)
12.15 – 12.30 Διάλειμμα
12.30 – 13.15 Η ταξινόμηση επικινδυνότητας στις Εξαγωγές/ Εισαγωγές Επικινδύνων χημικών
(Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Η ταξινόμηση σε τομείς δραστηριότητας στα χημικά: Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας. Ταξινόμηση κατά την μεταφορά αγαθών. (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
15.45 – 16.00 Διάλειμμα
16:00 – 16.45 Τεστ – Αξιολόγηση / Στοιχεία του σεμιναρίου. Παρατηρήσεις / Προτάσεις (Σ. Πούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ))

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 ή 90 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
17 – 18 Απριλίου 2006. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα.

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 350 €, Μη μέλη : 400 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2 ημέρες (16 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονίστρια του σεμιναρίου
Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η κα Τσάτσου Δρίτσα Αγγελική.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια