Ημερίδες για περιβαλλοντικά θέματα της Ελληνικής βιομηχανίας, συνδιοργανώνουν Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. – ENVECO Α.Ε. – ΛΔΚ ΕΠΕ.

0
8
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Η Κοινοπραξία «Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. – ENVECO Α.Ε. – ΛΔΚ ΕΠΕ» διοργανώνει δύο διημερίδες, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας» που υλοποιεί για το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) του Γ” ΚΠΣ , τη Δευτέρα 3/4 και την Τρίτη 4/4/2006, στη Θεσσαλονίκη (Mediterranean Palace) και την Πέμπτη 13/4 και την Παρασκευή 14/4/2006, στην Αθήνα (Divani Caravel)

Οι ημερίδες έχουν ως στόχο α) την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών φορέων, καθώς και των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των συνδέσμων τους σχετικά με τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει καλύτερη και πληρέστερη εφαρμογή των Οδηγιών 96/61/ΕΚ (IPPC), 99/13/ΕΚ (VOC-διαλύτες) και 94/63/ΕΚ (VOC-πετρελαιοειδή) και β) την εκπαίδευση των αρμόδιων υπηρεσιών (πρακτική εξάσκηση) στη χρήση των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-8627-598.

Σχόλια