Οι ιχθυοκαλλιέργειες στη Δανία αντιμετωπίζουν ελέγχους για το φαινόμενο του ευτροφισμού.

0
31
Ευρώπη και περιβάλλον

Η κυβέρνηση της Δανίας έχει προτείνει νέους σκληρούς κανονισμούς για να ελέγξει τις ιχθυοκαλλιέργειες, σχετικά με τα όρια απορρίψεων του αζώτου του φωσφόρου και των οργανικών ουσιών, και νέες οδηγίες σχετικά με τον προγραμματισμό για την χωροθέτηση τέτοιων εγκαταστάσεων. Υπενθυμίζουμε, ότι οι ιχθυοκαλλιέργειες τελευταία κατηγορούνται για τη συμβολή τους στο φαινόμενο του ευτροφισμού του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Σχετικά με το ίδιο θέμα, στις 20/3/20006, μια διεθνής επιστημονική επιτροπή υπέβαλε μια τελική αξιολόγηση του φαινομένου του ευτροφισμού σε περιοχές γύρω από τις ακτές της Σουηδίας προς την υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος της χώρας. Η συγκεκριμένη ομάδα αντιμετώπισε πέρυσι έντονη κριτική ύστερα από τη δημοσιοποίηση σχεδίου των συμπερασμάτων της. Παρόλα αυτά στην αξιολόγησή τους έχουν διατηρήσει μια ισχυρή σύσταση ώστε να μειωθούν οι ποσότητες του φωσφόρου που εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά οι απόψεις διίστανται σχετικά με τα οφέλη από την απομάκρυνση του αζώτου.

Σχόλια