Ομιλία υπ.Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα στην Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

0
10
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ στην Ημερίδα του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με θέμα: «Κατευθύνσεις Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογιών Υδρογόνου – Δημιουργία Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και Κυψελών Καυσίμου»
Είμαστε σήμερα εδώ, ο υφυπουργός Τάσος Νεράντζης, ο γενικός γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο υφυπουργός Γιάννης Παπαθανασίου βρίσκεται στη Βουλή για Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, σ” αυτή την σημαντική συνάντηση για το ενεργειακό μέλλον της Χώρας.

Η Ενέργεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. Σε παγκόσμιο επίπεδο η εξασφάλιση της πρόσβασης σε ενεργειακές πηγές, καθώς και οι τεχνολογίες για την αποδοτική αξιοποίησή τους σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητες της Πολιτείας.

Για αυτό το λόγο, η εξοικονόμηση ενέργειας, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τα εναλλακτικά καύσιμα και το υδρογόνο αποτελούν ήδη (και θα αποτελέσουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον) προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής κάθε κράτους.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι το υδρογόνο έχει «προωθηθεί» σημαντικά στην ερευνητική «ατζέντα», αλλά και στην επιχειρηματική και πολιτική «ατζέντα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμάται ότι μακροπρόθεσμα το υδρογόνο μπορεί να αντικαταστήσει, σ” ένα βαθμό, τα συμβατικά αέρια και υγρά καύσιμα τόσο στις μεταφορές, όσο και σε σταθερές εφαρμογές.

Το Υπουργείο (και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), παρακολουθούμε και υποστηρίζουμε τη συμβολή των Ελληνικών φορέων -κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και από ιδιώτες – στην ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου. Πρόσφατα, μάλιστα, εγκαινιάσαμε μαζί με το Γενικό Γραμματέα κ. Στεφάνου την πιλοτική μονάδα του ΚΑΠΕ και της εταιρίας «Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ» στο αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ στην Κερατέα Αττικής, για την παραγωγή υδρογόνου από αιολική ενέργεια. Η μονάδα αυτή (πρωτοποριακή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο), είναι ένα δείγμα της συμβολής που μπορούν να έχουν οι Ελληνικοί φορείς στην ανάπτυξη του τομέα και της σχετικής αγοράς.

Σημειώνω ότι, η ιδιαιτερότητα της Χώρας μας (με τον μεγάλο αριθμό μη διασυνδεδεμένων νησιών) όπου το κόστος ενέργειας είναι υψηλό, μπορεί να καθιστά την ενεργειακή λύση του υδρογόνου βιώσιμη ακόμη και στην παρούσα πρώιμη φάση, σ” ό,τι αφορά την εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του υδρογόνου είναι ότι μπορεί να προέλθει από πλήθος ενεργειακών πηγών ενώ η χρήση του σε συνδυασμό με τις κυψέλες καυσίμου έχει υψηλό βαθμό απόδοσης και δεν εκλύει ρύπους. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε όμως ότι η παραγωγή του είναι τόσο καθαρή όσο καθαρή είναι η πρωτογενής ενεργειακή πηγή από την οποία παράγεται. Για να είναι, λοιπόν, απόλυτα καθαρό το υδρογόνο πρέπει να παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Υπογραμμίζω ότι μια τέτοια επιλογή:
– δεν επιβαρύνει τη συνολική αποτελεσματικότητα του ενεργειακού συστήματος,
– περιορίζει τις εκπομπές ρύπων και
– συμβάλλει στη διείσδυση των ΑΠΕ.
Ιδίως μάλιστα σε περιοχές που ενώ εμφανίζουν υψηλό δυναμικό ΑΠΕ, δεν έχουν αντίστοιχη ζήτηση ενέργειας, όπως είναι τα νησιά.

Για όλους αυτούς τους λόγους η παραγωγή υδρογόνου είναι μια σημαντική συμπληρωματική λύση για την Ελλάδα, όπου ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις και η βιομάζα θα είναι οι πηγές που θα επιτρέψουν την καθαρή παραγωγή του.

Μαθαίνοντας για τη δραστηριότητα και τις πρωτοβουλίες των Ελληνικών φορέων στον τομέα του υδρογόνου, ζητήσαμε από το ΚΑΠΕ να οργανώσει σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ τη συνάντηση αυτή. Ζήτησα να μιλήσουμε, να συζητήσουμε για τις «Κατευθύνσεις μιας Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Ανάπτυξης των Τεχνολογιών Υδρογόνου». Είναι σημαντικό να βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι φορείς της έρευνας, του ακαδημαϊκού χώρου, του ιδιωτικού τομέα και φυσικά του δημοσίου και να προετοιμάζουν το μέλλον της καινοτομίας, σε ένα τόσο σημαντικό τομέα.

Θα ήθελα μάλιστα να επαναλάβω ότι το Υπουργείο είναι ανοικτό σε προτάσεις για τη στρατηγική που χρειάζεται η Ελλάδα ώστε να «μην χάσουμε το τρένο του υδρογόνου». Στόχος μας είναι να συμμετέχουμε στην ανάπτυξη τεχνολογιών, αλλά και στην εφαρμογή τους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην έρευνα, αλλά και στην κατασκευή εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και στην προστασία του περιβάλλοντος της Χώρας μας. Στόχος μας είναι η εφαρμογή επιθετικότερης πολιτικής και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών για τεχνολογία, προϊόντα και υποδομές υδρογόνου. Στόχος μας είναι η παραγωγή και αξιοποίηση απτών αποτελεσμάτων.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας αυτή και βέβαια το ΚΑΠΕ για τη διοργάνωση της συνάντησης. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα συμπεράσματα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Σχόλια