Μήνυμα υποστήριξης πολιτικής ηγεσίας ΥΠΑΝ για την υιοθέτηση της «Πράσινης Βίβλου για Ασφαλή, Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη».

0
31
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης έστειλαν μήνυμα υποστήριξης και σύμπλευσης προς τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας Αντρις Πίμπαλγκς μετά την υιοθέτηση από το Κολλέγιο των Επιτρόπων της «Πράσινης Βίβλου για Ασφαλή, Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη».
Η Πράσινη Βίβλος για Ασφαλή, Ανταγωνιστική και Βιώσιμη Ενέργεια στην Ευρώπη θα παρουσιαστεί επισήμως στα Κράτη-Μέλη στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας την Τρίτη 14 Μαρτίου 2006, ενώ θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα στην ημερήσια διάταξη του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι δράσεις που προτείνονται από την Πράσινη Βίβλο βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει επιτυχώς προς τη νέα ενεργειακή εποχή. Η Ελλάδα, ως μη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, έδρασε ήδη από νωρίς μέσω της Διαδικασίας των Αθηνών που υπήρξε ο πρόδρομος της ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας προτείνει στα Κράτη-Μέλη τη διεύρυνση αυτής προκειμένου να δημιουργηθεί, μέσω της εφαρμογής της Συνθήκης που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2005 στην Αθήνα, μία παν-Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Κοινότητα.
Η πρόταση αυτή καθιστά σαφές ότι η χώρα μας αποτελεί και θα αποτελέσει ένα σημαντικό ενεργειακό κόμβο με σημαντικές προοπτικές προς τον επιδιωκόμενο στόχο της επίτευξης ασφαλούς, ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Σχόλια