Σεμινάριο από το ΕΕΚΧΜ με τίτλο: Αειφόρος Ανάπτυξη- Ειδικά περιβαλλοντικά Θέματα.

0
5
Σεμινάρια - Συνέδρια - Ημερίδες

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση και κατάρτιση σε ειδικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση των κατηγοριών ρύπων αναπτύσσοντας παράλληλα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης, θα ακολουθήσει εκπαίδευση των καταρτιζομένων στις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, θα δοθεί η αειφορική διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του συνδυασμού τους με τεχνολογίες υδρογόνου με εκτενείς αναφορές στη Λευκή Βίβλο και το Πρωτόκολλο του Κιότο και τέλος θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης (case studies) που αφορούν τη μεθοδολογία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας, ενέργειας και περιβάλλοντος του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

– Ζούλιας Μάνος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΚΑΠΕ
– Καρλής Παναγιώτης, Δρ Χημικός Μηχανικός, ΥΠΕΧΩΔΕ
– Μπαδογιάννης Στράτος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ
– Μπούρκα Αθηνά, Χημικός Μηχανικός, ΕΠΤΑ
– Σιούλας Κώστας, Περιβαλλοντολόγος, ΚΑΠΕ
– Χρονόπουλος Γιώργος, Δρ Φυσικός, ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Σ. Πούλου, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)
10.00 – 11.30 Ατμοσφαιρική ρύπανση – IPPC – και Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ (Γ. Χρονόπουλος)
11.45 – 13.15 Ατμοσφαιρική ρύπανση – IPPC – και Πρωτόκολλο του ΚΥΟΤΟ (Γ. Χρονόπουλος)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14:15 – 15:45 Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Π. Καρλής)
16.00 – 17.30 Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Π. Καρλής)

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
09:00 – 10:30 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδρογόνου (Μ. Ζούλιας)
10.45 – 12:15 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδρογόνου (Μ. Ζούλιας)
12.30 – 13.30 Γεύμα
13.30 – 15.00 Διαχείριση στερεών αποβλήτων (Α. Μπούρκα)
15.15 – 16.45 Διαχείριση στερεών αποβλήτων (Α. Μπούρκα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
09:00 – 10:30 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Κ. Σιούλας)
10.45 – 12.15 Σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Κ. Σιούλας)
12.30 – 13.15 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – case studies (Σ. Μπαδογιάννης)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.00 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – case studies (Σ. Μπαδογιάννης)
15.15 – 16.45 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων – case studies (Σ. Μπαδογιάννης)
16.45 – 17.30 Τεστ & Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Παρατηρήσεις / προτάσεις
(Σ. Πούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
29 – 31 Μαρτίου 2006. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα.

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 450 € , Μη μέλη : 500 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ημέρες (24 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονιστής του σεμιναρίου
Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Ζούλιας Μάνος.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια