Ομιλία Γ.Γ.Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Conference & Exhibition).

0
10
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου έκλεισε τις εργασίες του εφετινού Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Conference & Exhibition) που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου 2006.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Στεφάνου:
«Το εφετινό Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας που έλαβε χώρα στην Αθήνα και το οποίο ολοκληρώνει σε λίγες ώρες τις εργασίες του, θεωρώ ότι αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για τη χώρα μας και την Ε.Ε. αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Η Ευρώπη προχωρεί δυναμικά και υιοθετεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και μια σειρά από πολιτικές για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί το εφετινό Συνέδριο συμπίπτει με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα αποτελέσει σταθμό τόσο για τα ενεργειακά όσο και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας μας. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη μια οργανωμένη προσπάθεια για την περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στη χώρα μας.

Είναι αλήθεια ότι έχουμε καθυστερήσει. Είναι όμως, επίσης, αλήθεια, ότι αν και η Ελλάδα ξεκινά από χαμηλή βάση, ο τομέας των ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει ένα τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης, όχι μόνο όσον αφορά την αιολική ενέργεια, αλλά και τις υπόλοιπες καθαρές μορφές ενέργειας. Τρέχουμε με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.

Οι παρεμβάσεις μας είναι πολλές. Τόσο στο γραφειοκρατικό σκέλος που αφορά στην αδειοδότηση για την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ, όσο και σε εξαιρετικά βασικά ζητήματα, όπως η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου οι νέες τιμές θα διαμορφωθούν σε πολλαπλάσια επίπεδα σε σχέση με τις υφιστάμενες.

Η Ελλάδα, αν και με καθυστέρηση, καθώς άλλες χώρες της Ε.Ε. κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση πριν από 2 δεκαετίες, προωθεί ένα ευρύ πλέγμα πρωτοβουλιών για την σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο. Για το λόγο αυτό προωθούμε τη χρήση του φυσικού αερίου και κυρίως τη χρήση των ΑΠΕ που βρίσκονται, για καλή μας τύχη, σε αφθονία στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο πριν από μία 5ετία, μετά βίας έφθανε το επίπεδο του 5,5% επί της συνολικής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και σήμερα ανέρχεται στο 10%, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών, με σκοπό να επιτύχουμε, μέχρι το 2010, το στόχο του 20,1% που έχει τεθεί από τη σχετική Κοινοτική Οδηγία.

Σήμερα, στην Ελλάδα, βρίσκονται εγκατεστημένα συστήματα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 615 MW, ενώ υπολογίζεται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, θα φθάσει τα 800MW, με το 80-85% αυτής να προέρχεται από αιολικά πάρκα.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα και με την 3η Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας που υποβλήθηκε, από το υπουργείο Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον περασμένο Δεκέμβριο, αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2010, θα λειτουργούν στην χώρα μας έργα ΑΠΕ, ισχύος 3,000MW γεγονός που σημαίνει εντυπωσιακή αύξηση, της τάξεως του 270%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θα συμβάλει στη μείωση κατά 4 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος και στην εξοικονόμηση 80 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλονταν για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων.

Επίσης, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στη χώρα μας, με την εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων σε ολόκληρη την Επικράτεια και ιδίως στα νησιά, αποτελεί βασική προτεραιότητα στον τομέα των ΑΠΕ.
Σύμφωνα και με εκτιμήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η συνολική ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη αιχμών ή και εφεδρείας δυναμικού, υποκαθιστώντας αντίστοιχα θερμική ισχύ, ενώ σήμερα, φθάνει μόλις το 1MW, μπορεί να φθάσει τα 500MW, στον χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020.

Την ίδια στιγμή, πλέον της δημιουργίας ενός απλοποιημένου αδειοδοτικού συστήματος για τις ΑΠΕ, προχωρούμε:
Πρώτον: στη θέσπιση νέων κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων και νέων υψηλότερων τιμολογίων για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος, για πρώτη φορά, σε τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και την αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας, Δεύτερον: σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ, στην κατάρτιση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, το οποίο σύντομα θα είναι έτοιμο,
Τρίτον: σε συνεργασία με τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ, στην αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς και των δικτύων, με σκοπό την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας από νέους σταθμούς ΑΠΕ, σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλό δυναμικό, όπως στην Νότια Εύβοια, την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Τέταρτον: στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ, μέσω τόσο του Γ” Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης όσο και του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» έχουν, έως σήμερα, εγκριθεί για χρηματοδότηση περισσότερα από 140 έργα ΑΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση αιτήσεων για την ενίσχυση νέων έργων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού 360 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, συνολικά το ΕΠΑΝ χρηματοδοτεί επενδύσεις σε ΑΠΕ, ύψους σχεδόν 1 δις ευρώ.

Παράλληλα, από την έναρξη ισχύος του νέου Αναπτυξιακού νόμου, το Δεκέμβριο του 2004, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήσεις για έργα ΑΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 235 εκατ. ευρώ και έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το ύψος της επιχορήγησης φθάνει έως και το 55% της επένδυσης.

Είναι γεγονός ότι από την πρώτη κιόλας μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, η κυβέρνηση καλωσόρισε τις επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές. Πολλές εταιρείες, στη πλειοψηφία τους μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για δραστηριοποίηση στον εν λόγω τομέα στη χώρα μας, είτε απευθείας είτε μέσω συνεργασιών με εγχώριες εταιρίες του κλάδου. Ήδη, μερικές από αυτές προχώρησαν σε μια σειρά από εξαγορές και συγχωνεύσεις με μεγάλες ελληνικές εταιρείες, ενώ άλλες έχουν υποβάλει αίτηση για την απόκτηση άδειας παραγωγής από ΑΠΕ.

Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες αυτές και συνεχίζουμε δυναμικά, μέσα από μια σειρά μέτρων και παρεμβάσεων για την προώθηση ενός ελκυστικού για επενδύσεις περιβάλλοντος στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και κυρίως, την προστασία της φύσης και τη δημιουργία ενός καθαρού και βιώσιμου περιβάλλοντος για εμάς και για τις επόμενες γενιές»

Σχόλια