Διεθνές Περιβαλλοντικό Συνέδριο:»Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών»

0
14
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει από 29/9-1/10/2006 διεθνές περιβαλλοντικό συνέδριο στη Νάξο με θέμα:»Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών». Το συνέδριο επιδιώκει τη συνεύρεση ενός διεθνούς και διεπιστημονικού ακροατηρίου αποτελούμενο από ερευνητές, στελέχη κυβερνήσεων, εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέλη μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και άλλους ενδιαφερόμενους, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση λύσεων για ζητήματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
Το συνέδριο επιδιώκει να φιλοξενήσει εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται με την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη ορεινών και νησιωτικών περιοχών αλλά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καθοδηγηθούν από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

· Οικολογικά Οικονομικά και Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη
· Επιχειρήσεις και Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη
· Πολιτικές για Αειφορική Ανάπτυξη
· Στρατηγικές για Αειφορική Ανάπτυξη
· Φυσικοί Πόροι και Συστήματα Παραγωγής
· Τουριστική Διαχείριση και Ανάπτυξη
· Η Συμβολή των Επενδύσεων στην Αειφορική Ανάπτυξη
· Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες
· Περιβαλλοντικές Εφαρμογές των Πληροφοριακών Συστημάτων και Ευφυών Συστημάτων
· Πληροφοριακά Μοντέλα
· Αντίστροφες Λογιστικές
· Περιβαλλοντική Πολιτική
· Εκπαίδευση, Αειφορική Διαχείριση και Ανάπτυξη
· Ισότητα Φύλων και Λήψη Αποφάσεων για Διαχειριστικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
· Δίκτυα Φορέων, Συμμετοχική Διαχείριση και Αειφορία
· Εκτίμηση Κινδύνου και Καταστροφές
· Οικολογία
· Δασική Οικολογία
· Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Ζωής
· Δασοκομία
· Διαδοχή και Δομές Συστάδων
· Διαταραχές και Δομές Συστάδων
· Επικλινή Εδάφη και Κατολισθήσεις
· Προβλήματα Κατολισθήσεων
· Διευθετήσεις Χειμάρρων και Χειμαρροποτάμων
· Υδρολογικός Χειρισμός Λεκανών Απορροής
· Προστασία κατά διάβρωσης
· Αποτροπή Πλημμυρών και Έλεγχος (συγκράτηση) Πλημμυρικών Νερών
· Υδρομαστεύσεις και Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων των Λεκανών Απορροής
· Ομβροσυλλεκτήρες, Δεξαμενές Νερού και Φερτών Υλών
· Έργα Μεταφοράς Νερού και Παραγωγής Ενέργειας
· Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Σημαντικές ημερομηνίες:
Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων: 31 Μαρτίου 2006
Ημερομηνία ανακοίνωσης αποδοχής: 20 Απριλίου 2006
Λήξη προθεσμίας αποστολής πλήρους κειμένου εργασίας: 30 Ιουνίου 2006

Για περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση:
http://www.fmenr.duth.gr/Naxos-Conference/index.htm
ή στον κ. Ευάγγελο Μανωλά E-mail: emanolas@fmenr.duth.gr
ή κ. Φώτη Μάρη E-mail: fmaris@fmenr.duth.gr

Σχόλια