Σταύρος Δήμας:Διανοίγοντας περαιτέρω προοπτικές για το Κυότο.

0
4
Αέριες εκπομπές

Σε δήλωσή του για την πρώτη επέτειο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο,ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος της ΕΕ Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Η αλλαγή του κλίματος συνιστά μια θανάσιμη απειλή για τη μελλοντική σταθερότητα και ευημερία των κοινωνιών μας. Το πρώτο έτος ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κυότο έχει να επιδείξει σημαντικά βήματα προόδου στην πορεία της αντιμετώπισης της εν λόγω μείζονος απειλής. Ειδικότερα, η συνδιάσκεψη του Μοντρεάλ για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, κωδικοποίησε και ενίσχυσε τους κανόνες εφαρμογής του Κυότο και – γεγονός ακόμη σημαντικότερο – υποστήριξε την άποψη της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία έχει επέλθει το πλήρωμα του χρόνου για την έναρξη συζητήσεων σχετικών με τη μελλοντική δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αγώνας κατά της αλλαγής του κλίματος μπορεί όντως να κερδηθεί, πλην όμως με τη θερμοκρασία της γης να εξακολουθεί να αυξάνεται ταχύτατα – η NASA δηλώνει ότι το 2005 ήταν το θερμότερο έτος που έχει ποτέ καταγραφεί – θα χρειαστούν μέτρα μεγαλύτερης εμβέλειας μετά την εκπνοή των στόχων του Κυότο, που προβλέπεται για το 2012. Στηριζόμενη στο Κυότο, η διεθνής Κοινότητα καλείται να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία της επικείμενης εαρινής έναρξης των συζητήσεων, ούτως ώστε να διαμορφώσει μια παγκόσμια αρχιτεκτονική, η οποία θα αποδώσει τις βαθιές τομές στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που είναι αναγκαίες για να συγκρατηθεί η αλλαγή του κλίματος σε ανεκτά όρια. Οι ρυθμίσεις για το μετά το 2012 διάστημα, απαιτούν τη συμμετοχή όλων των κύριων συντελεστών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου,συνεκτιμώντας πλήρως τις αναπτυξιακές ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.Η ΕΕ βρίσκεται στην πρωτοπορία της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, με την υιοθέτηση πρακτικών μέτρων, όπως είναι το οικείο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και με συμβολές όπως, π.χ., το έγγραφο της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με τις αρχές που πρέπει να διέπουν το μελλοντικό κλιματικό καθεστώς, το οποίο αποδείχθηκε τόσο αποτελεσματικό στο Μοντρεάλ και σε άλλα φόρουμ. Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε στην πρωτοπορία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής έκβαση των επικείμενων συζητήσεων

Σχόλια