Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του ΥΠΕΧΩΔΕ για την Προστασία του Ορεινού όγκου της Πάρνηθας και την αξιοποίηση του Κτήματος Τατοΐου.

0
5
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται Ζώνες Προστασίας στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας της περιοχής και την ορθολογική διαχείρισή της.
Με το ίδιο σχέδιο ρυθμίζεται, ακόμα, η προστασία της έκτασης και προωθείται η αξιοποίηση της κτιριακής υποδομής του Κτήματος του Τατοΐου. Μάλιστα, για τη διαχείρισή του συστήνεται ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου».

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Πάρνηθα, με έκταση 300.000 στρεμμάτων, είναι ο μεγαλύτερος βιότοπος της Αττικής. Έχει σημαντικότατο περιβαλλοντικό ρόλο, ειδικά στη σύνδεση αστικού και περιαστικού πρασίνου σε ολόκληρη την Αττική. Το παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εκδίδεται μετά από εμπεριστατωμένες μελέτες και αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την προστασία της Πάρνηθας.
Με τον καθορισμό ζωνών απόλυτης προστασίας αντιμετωπίζεται η αυξανόμενη ανθρώπινη παρουσία και προστατεύεται απολύτως ο πυρήνας του Εθνικού Δρυμού, που περιλαμβάνει και μεγάλη έκταση του Κτήματος του Τατοΐου. Επιπλέον, μπαίνουν οι όροι για την αξιοποίηση της κτιριακής του υποδομής και ιδρύεται ειδικός Φορέας Διαχείρισης. Παράλληλα, δημιουργούνται ειδικές ζώνες αναψυχής, ιστορικής ενημέρωσης, αθλητισμού, πολιτισμού κλπ. σε απολύτως συγκεκριμένα σημεία για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης διασποράς των χρήσεων αυτών. Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τα επιτρεπόμενα κτίρια. Τέλος, προτείνεται η λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πολλαπλών χρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα και να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Αττικής για τη σημασία του βιοτόπου
».

Σκοπός-βασικά σημεία του σχεδίου ΠΔ

Ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ενώ ο βασικός πυρήνας του αποτελεί τον ομώνυμο Εθνικό Δρυμό. Με το σχέδιο ΠΔ, καθορίζονται τα όρια του ορεινού όγκου και η περιοχή χωρίζεται σε δέκα έξι (16) Ζώνες Προστασίας, οι οποίες εκτείνονται σε εκτός σχεδίου περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Αυλώνα, Φυλής, Αγίου Στεφάνου και των Κοινοτήτων Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Αφιδνών του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα:
– Η ζώνη Α1 είναι απολύτου προστασίας, εντός της οποίας επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και η πρόσβαση μόνο ειδικών επιστημόνων και υπαλλήλων. Η διέλευση του κοινού επιτρέπεται μόνο από συγκεκριμένες διαδρομές, που ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και το μεγαλύτερο μέρος του κτήματος Τατοΐου.
– Η Α2 είναι επίσης απολύτου προστασίας. Σε αυτήν επιτρέπονται η υπαίθρια αναψυχή, η διημέρευση κοινού, η έρευνα και παρατήρηση, η λειτουργία των δύο ορειβατικών καταφυγίων, των εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ, αναψυκτηρίου κλπ. Η κίνηση οχημάτων υπόκειται σε περιορισμούς που καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού.
– Οι ζώνες Β1 και Β2 είναι ζώνες αναψυχής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπαίθριου αθλητισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις οποίες επιτρέπεται η ανέγερση περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, μικρών αναψυκτηρίων κλπ.
– Στη ζώνη Β3 περιλαμβάνεται, επίσης μεγάλο μέρος του κτήματος Τατοΐου και καθορίζεται ως ζώνη αναψυχής, υπαίθριου αθλητισμού και γεωργίας.
– Εντός της ζώνης Δ2 βρίσκεται το πρώην ανάκτορο. Με το ΠΔ είναι δυνατή η εγκατάσταση μουσείου, η φιλοξενία προσωπικοτήτων και η διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και συμποσίων, εκθέσεων ειδικής θεματολογίας κλπ. Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των υφιστάμενων κτιρίων, ενώ παρεμβάσεις επισκευών, διαρρυθμίσεων επιτρέπονται δίχως αύξηση της δομημένης επιφάνειας και κατόπιν ειδικής μελέτης που εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
– Στις ζώνες Δ1 και Δ3 βρίσκεται το συγκρότημα βοηθητικών κτιρίων του Κτήματος Τατοΐου. Εντός της ζώνης Δ1 επιτρέπονται δραστηριότητες αναψυχής και υπαίθριου αθλητισμού. Επιτρέπεται, ακόμα, η κατασκευή περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης κλπ. Η χωροθέτηση χρήσεων εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ζώνη Δ3 προορίζεται για αναψυχή, περιβαλλοντική ενημέρωση, γεωργία και κτηνοτροφία. Στα υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται η λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων γεωργικών/ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων κλπ., ενώ παρεμβάσεις επισκευών, διαρρυθμίσεων επιτρέπονται δίχως αύξηση της δομημένης επιφάνειας και κατόπιν ειδικής μελέτης που εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
– Οι ζώνες Γ και Γ1 είναι οι μοναδικές ζώνες κατοικίας.
– Η Ε1 αποτελεί το Πάρκο Κεραιών Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.
– Η Ε2 είναι ζώνη τουρισμού, οι εγκαταστάσεις της οποίας έχουν καθοριστεί.
– Η Ε3 περιλαμβάνει τις κατασκηνώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.
– Η Ε4 περιλαμβάνει τη Λατομική περιοχή Ξηρορέματος.

Όροι και περιορισμοί δόμησης

Με το σχέδιο καθορίζονται:
– Τα 20.000 τ.μ ως ελάχιστο εμβαδό για τα γήπεδα που προορίζονται για τις επιτρεπόμενες χρήσεις των ζωνών Β,Β1,Β2,Β3 και Γ.
– Η μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων: 30 τ.μ για τα περίπτερα αναψυχής, περιβαλλοντικής/ ιστορικής ενημέρωσης, 120 τ.μ για τα εστιατόρια, αναψυκτήρια, καταφύγια κλπ. και 160 τ.μ για κατοικία όπου επιτρέπεται.
– Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων που κυμαίνεται από 3 ( περίπτερα αναψυχής κ.α.) ως 7 μέτρα (για κατοικίες) ανάλογα με τη χρήση. Επιβάλλεται η υποχρεωτική κατασκευή στέγης με κεραμίδια το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2 μέτρα.
– Ειδικοί όροι για τα υφιστάμενα κτίρια Ναών, Μονών, χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.
– Όροι δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός σχεδίου στην περιοχή της Ιπποκρατείου Πολιτείας: συντελεστής δόμησης 0,15,ποσοστό κάλυψης 10% και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7 μ.

Τέλος, το σχέδιο προβλέπει την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης Κτήματος Τατοΐου, ο οποίος θα εξασφαλίσει την αναγκαία συνεργασία με τον υφιστάμενο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο οποίος διατηρεί τη διαχείριση του Κτήματος μέχρι την ίδρυση του ειδικού Φορέα.

Σχόλια