Ειδική αναφορά στον κανονισμό REACH κατά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας στην Ένωση Ελλήνων Χημικών.

0
1
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Σπύρος Παπαδόπουλος, παρευρέθει στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, και τη βράβευση των διακριθέντων μαθητών του 19ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας και της 37ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Χημείας. Στην ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος συνεχάρη την Ένωση και τους μαθητές που διακρίθηκαν, αναφέρθηκε ειδικότερα στον Κανονισμό REACH για την προστασία του κοινού από τις τοξικές χημικές ουσίες και επεσήμανε τις σημαντικότερες μεταβολές που αναμένεται να επέλθουν στην παραγωγή και χρήση τους και που είναι οι εξής:
1. Το κόστος και η ευθύνη της απόδειξης της επικινδυνότητας βαρύνει αποκλειστικά αυτόν που τοποθετεί μία χημική ουσία στην ευρωπαϊκή αγορά, δηλαδή την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους εισαγωγείς χημικών ουσιών.

2. Η ύπαρξη ενιαίου συστήματος αξιολόγησης των χημικών ουσιών, ανεξάρτητα αν πρόκειται να τεθούν πρώτη φορά σε κυκλοφορία ή υφίστανται ήδη. Ουσίες που ήδη κυκλοφορούν θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση το νέο Κανονισμό.

3. Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών δεν θα είναι μόνο ευθύνη του παραγωγού αλλά και των μετέπειτα κρίκων στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή των μεταγενέστερων χρηστών, για τις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται μια ουσία.

4. Καμία χημική ουσία δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει αξιολογηθεί για τη χρήση για την οποία προορίζεται.

5. Δημιουργείται μία Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Χημικών στην Ευρώπη που περιορίζει το ρόλο των αρμοδίων εθνικών υπηρεσιών.

6. Επιβάλλεται ενιαία και ταυτόχρονη νομοθεσία σε όλα τα κράτη-μέλη έναντι των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν σήμερα στις εθνικές νομοθεσίες.

7. Επιβάλλεται αυξημένη διαφάνεια σε ό,τι αφορά στις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ο ίδιος ο καταναλωτής.

8. Επιβάλλεται η διαδικασία αδειόδοτησης, η οποία θα ισχύει για ορισμένο χρόνο, κάποιων κατηγοριών ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών. Περαιτέρω προβλέπεται ενδεχόμενη απαγόρευση κάποιων επικίνδυνων χημικών ουσιών ή ακόμη αντικατάστασή τους με άλλες ασφαλέστερες.

9. Θα απαιτούνται πλέον περισσότερα τεστ αξιολόγησης των χημικών ουσιών

10. Προβλέπεται να ευνοούνται οι δοκιμές για τις οποίες δε θα χρησιμοποιούνται ζώα.

Σχόλια