2ο Διεθνές συνέδριο από την ΕΕΔΣΑ, 3 και 4 Φεβρουαρίου 2006.

0
5
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΕΔΣΑ.Το πρόβληµα της ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ) στη χώρα µας έχει λάβει σήµερα εκρηκτικές διαστάσεις. Αναδύονται νέα οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και, κατ’ επέκταση, πολιτικά αδιέξοδα στα οποία η µεν Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιδρά µε οικονοµικές ποινές και ατιµωτικές καταδίκες, η δε Πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα, µε στρουθοκαµηλισµό και µικρό-πολιτικές σκοπιµότητες, εκτός της λογικής της Βιωσιµότητας.
Οι καιροσκοπικές «λύσεις» και τα τεράστια οικονοµικά συµφέροντα, σε συνδυασµό µε υποψίες διαπλοκών, οδηγούν τον πολίτη σε (όχι πάντα αδικαιολόγητη) αµφισβήτηση επιστηµόνων και πολιτικών. Η συνεχιζόµενη κοινωνική αναταραχή, η ποικιλία ατεκµηρίωτων φόβων και εφησυχασµών, κυρίως όµως τα περιβαλλοντικά εγκλήµατα που συντελούνται για δεκαετίες, υποχρεώνουν όσους ασχολούνται µε το αντικείµενο να λάβουν δηµοσίως θέση.
Η Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ), ως ο µόνος επιστηµονικός µη-κερδοσκοπικός οργανισµός στη χώρα µας, µέλος της International Solid Waste Association (θεσµικό σύµβουλο της ΕΕ και της UNEP), µε πάνω από 150 µέλη από όλους τους τοµείς δραστηριότητας που σχετίζονται µε τη ∆ΣΑ, προβαίνει στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της µε στόχο τη συµβολή στη διαµόρφωση βιώσιµων λύσεων.

Το Συνέδριο θα γίνει στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2006 με τη συνεργασία του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου

Σχόλια