Ανακοίνωση υπ.Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα για το νέο πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

0
11
Ναυτιλία και περιβάλλον

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς και ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγητής κ. Γιώργος Χρόνης, έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση: «Το νέο πρόγραμμα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ», η προκήρυξη του οποίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 25/01/06, θα συμπεριλάβει πειραματικά και την παρακολούθηση κυματισμών Tsunamis. Με την επέκταση και αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του συστήματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» θα ενεργοποιηθεί, επίσης, η συνεργασία με επιστήμονες της NASA σε θέματα που σχετίζονται με παραμέτρους δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την καλύτερη προσέγγιση των προγνωστικών μοντέλων. Το «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι το μοναδικό δίκτυο σε λειτουργία πρόγνωσης κατάστασης Θάλασσας στην Μεσόγειο γεγονός που δίδει πρωτιά στη χώρα, σε ότι αφορά την θαλάσσια τεχνολογία και την εφαρμογή της.

Ύστερα από αρκετά χρόνια επιτυχούς λειτουργίας το σύστημα πρόγνωσης της κατάστασης της θάλασσας στο Αιγαίο ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι περνάει στη δεύτερη φάση επιχειρησιακής λειτουργίας αναβαθμισμένο και ενισχυμένο με το σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ, το οποίο πρόκειται να καλύψει εκτός της συγκεκριμένης περιοχής και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΙ» αποτελεί επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ι» το οποίο μέχρι σήμερα κάλυπτε το Αιγαίο Πέλαγος σε ό,τι αφορά τα προγνωστικά μοντέλα καιρού, το ύψος κύματος, τα επιφανειακά ρεύματα, την ποιότητα νερού κλπ. Στόχος της επέκτασης του συστήματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι η γενική αναβάθμιση του όλου συστήματος με την προσθήκη 5 νέων ακόμα πλωτών ωκεανογραφικών μετρητικών σταθμών (ΠΩΜΣ ή Buoys) στην περιοχή του Ιονίου και του Κρητικού Πελάγους ,ώστε η χώρα μας να αποκτήσει τον Επιχειρησιακό Έλεγχο σε ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επέκταση του συστήματος θα κοστίσει 9 περίπου εκατ. ευρώ, από τα οποία το 75% είναι επιχορήγηση – συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού μέσου ΕΟΧ (γνωστό ως EFTA), το δε υπόλοιπο 25% ενισχύεται από Δημόσιες Επενδύσεις.

Τα προσδοκώμενα οφέλη από την αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ είναι:
– Ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας.
– Δημιουργία και ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας.
– Παροχή δεδομένων και πληροφοριών για την επικρατούσα κατάσταση της θάλασσας (υδροδυναμική, χημική, βιολογική και φυσική) σε πραγματικό χρόνο, καθώς και παροχή αξιόπιστων βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγνώσεων για την κατάσταση της θάλασσας κυρίως σε περιοχές επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.
– Ασφαλέστερη ναυσιπλοΐα.
– Ενίσχυση της περιβαλλοντικής έρευνας και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος-αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών.
– Αειφόρο ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης (τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες) και ανάπτυξη της αλιείας.
– Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πέρα από αυτές τις γενικές Εθνικές και Κοινωνικές παροχές, το Δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ μέσω των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) συμμετέχει σε σημαντικές έρευνες και εφαρμογές της Θαλάσσιας Επιστήμης. Το χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας πρόγραμμα «ΕΣΠΕΝ», στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, αναπτύσσει ένα Εθνικό Σύστημα Πρόγνωσης Κυματισμού των Ελληνικών Θαλασσών για τις ανάγκες της Ελληνικής Ναυσιπλοΐας (προϋπολογισμός προγράμματος περίπου 3 εκατ. ευρώ.

Με το πρόγραμμα ΠΟΣΕΙΔΩΝ δόθηκε η δυνατότητα να εισέλθει η θαλάσσια έρευνα στο άγνωστο μέχρι χθες κεφάλαιο της Θαλάσσιας Τεχνολογίας. Μέσα από χρηματοδότηση προγραμμάτων Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΡΑΞΕ) επετεύχθη η κατασκευή του πρώτου θαλάσσιου αισθητήρα μέτρησης ραδιενέργειας. Ο αισθητήρας αυτός έγινε αποδεκτός από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας τον περασμένο Δεκέμβριο».

Σχόλια