Ομιλία του γενικού γραμματέα βιομηχανίας στην ημερίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Η ανακύκλωση στη σύγχρονη Ελλάδα. Προβλήματα και προοπτικές».

0
8
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, παρευρέθη σε ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα «Η ανακύκλωση στη σύγχρονη Ελλάδα. Προβλήματα και Προοπτικές».Ο κ. Παπαδόπουλος στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, επεσήμανε τα εξής:
«Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και της κυβερνητικής πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη, η έννοια της ανακύκλωσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αφού αποδεδειγμένα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα εναρμονίστηκε με το Κοινοτικό Δίκαιο και διαθέτει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων απορριμμάτων, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την αξιοποίησή τους, τον κορμό του οποίου αποτελεί ο Νόμος 2939 και τα συναφή Προεδρικά Διατάγματα. Το υπουργείο Ανάπτυξης, διαβλέποντας εξαρχής την ανάγκη στήριξης της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ανακύκλωσης, σχεδίασε και υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΠΑΝ), συγκεκριμένες Δράσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται η Δράση 2.9.4 (Ενίσχυση της Δημιουργίας/ επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή και αξιοποίηση αποβλήτων) στους δύο κύκλους της οποίας έχουν ενταχθεί 46 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 94 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτές τις μονάδες, οι 13 αφορούν ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, οι 12 απόβλητα κατεδαφίσεων, 8 ελαστικά αυτοκινήτων, ενώ περιλαμβάνονται ακόμη επενδύσεις για ανακύκλωση συσσωρευτών, ορυκτελαίων, ηλεκτρικών αποβλήτων κ.α. Οι παραπάνω επενδύσεις βρίσκονται σε προχωρημένη φάση υλοποίησης ενώ έχει ήδη αρχίσει και η καταβολή των πρώτων επιδοτήσεων. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη Δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία Περιβαλλοντικών Δικτύων, στην προώθηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικών Διαχείρισης ISO 14001 και EMAS, του οικολογικού σήματος ECO-LABEL κ.α.

Σχόλια