Πολιτική Προστασία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ.

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σειρά προτάσεων για να βελτιώσει τη δυνατότητα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ να επεμβαίνει σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να αντιμετωπίσει καλύτερα ενδεχόμενες ελλείψεις σε μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, που χρειάζονται στον τόπο των καταστροφών. Επιπλέον, ορισμένα πρόσθετα μέτρα θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, στον καλύτερο συντονισμό και στην εξασφάλιση εφοδιαστικής υποστήριξης. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή εγκαινίασε ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης και προειδοποίησης καταστροφών, με την ονομασία «MIC Daily» (Ημερήσιο Δελτίο του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών), που σχεδιάστηκε για να καλύπτει νέες ή σε εξέλιξη καταστροφές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος της υπηρεσίας είναι να ενισχύσει την επιφυλακή και την από κοινού χρήση των πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κέντρων διαχείρισης κρίσεων έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων.
Ο Επίτροπος για το Περιβάλλον, κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ απέδειξε την χρησιμότητά του έναντι καταστροφών όπως ο τυφώνας Κατρίνα στις ΗΠΑ και οι πλημμύρες και ξηρασίες στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως πάντα περιθώριο για βελτιώσεις. Μπορέσαμε να βοηθήσουμε αλλά μάθαμε και πως να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχουμε. Η Επιτροπή υπέβαλλε τώρα τις νομοθετικές προτάσεις που θα αναβαθμίσουν περισσότερο την επέμβαση πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Βέβαια, θα χρειαστούμε επαρκείς πόρους για να κάνουμε πράξη τα σχέδια αυτά. Ευελπιστώ ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, που υποστηρίζουν αυτά τα πολιτικά μέτρα, θα εξασφαλίσουν στην Επιτροπή την απαραίτητη οικονομική στήριξη για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας αυτή

Προτεινόμενα μέτρα
Η σημερινή πρόταση [1] έχει στόχο να ενισχύσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο της ΕΕ και να συμβάλλει στη αποτελεσματικότερη και καλύτερα συντονισμένη επέμβαση σε σοβαρές καταστροφές οι οποίες σημειώνονται εντός ή εκτός της Ένωσης. Προτείνονται κυρίως οι εξής βελτιώσεις:

Μεταφορές– Οι εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας ευθύνονται για τη μεταφορά στον τόπο της καταστροφής του προσωπικού και του εξοπλισμού πολιτικής προστασίας που διαθέτουν. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλες εναέρια μέσα – ή το κόστος της αερομεταφοράς μπορεί να ξεπερνά κατά πολύ την αξία της παρεχόμενης βοήθειας. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που η εθνική δυνατότητα μεταφοράς είναι ανεπαρκής, ανύπαρκτη ή αναποτελεσματική, η Επιτροπή προτείνει να έχει η ίδια το δικαίωμα να μισθώσει τα απαραίτητα μέσα μεταφοράς.

Εξοπλισμός– Σε περίπτωση ταυτόχρονων ή μεγάλης κλίμακας καταστροφών, ορισμένα είδη εξοπλισμού, όπως οι αντλίες υψηλής παροχής μπορεί να μην διατίθενται άμεσα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα επιτραπεί στην Επιτροπή να κινητοποιήσει πρόσθετο εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου και βασικού εξοπλισμού εφοδιαστικής, ιδίως εξοπλισμού επικοινωνιών.

Έγκαιρη προειδοποίηση– Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, που θα εξασφαλίσουν πιο έγκαιρες επεμβάσεις. Θα έχει περισσότερες δυνατότητες να αξιολογήσει και, όπου χρειάζεται, να αναβαθμίσει υφιστάμενα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, να βελτιώσει τη ζεύξη μεταξύ συστημάτων ανίχνευσης και μηχανισμών συναγερμού και να κάνει τα συστήματα πιο προσπελάσιμα σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις.

Καταστροφές σε τρίτες χώρες – Ο συντονισμός παίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιτυχία μιας επιχείρησης παροχής βοήθειας. Με την πρόταση ενισχύεται ο συντονισμός τόσο στις περιπτώσεις αυτοδύναμης Ευρωπαϊκής επέμβασης όσο και σε περιπτώσεις επεμβάσεων στις οποίες ηγείται κάποιος διεθνής οργανισμός.

Το MIC Daily – Επιπλέον, η Επιτροπή άρχισε να δημοσιεύει στις ιστοσελίδες της [2] ημερήσιο δελτίο με την ονομασία «MIC Daily» (Ημερήσιο Δελτίο του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών) για την παρακολούθηση νέων και σε εξέλιξη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών παγκοσμίως. Στόχος του δελτίου είναι η ενημέρωση αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις και των κέντρων διαχείρισης κρίσεων στην Ευρώπη και το εξωτερικό. Το «MIC Daily» συνδέεται με πάνω από 50 συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και υπηρεσίες συναγερμού σε πραγματικό χρόνο καθώς και με εκατοντάδες πηγές ειδήσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Παρέχει συνοπτική εικόνα των κυριότερων καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, …) και υπερσυνδέσμους προς λεπτομερείς εκθέσεις, χάρτες, δορυφορικές φωτογραφίες και αναλύσεις. Στο δελτίο έχει επίσης πρόσβαση και το κοινό.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Τι είναι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Ο Ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας, που λειτουργεί με ευθύνη της Επιτροπής και υπάγεται στην ΓΔ Περιβάλλοντος, δημιουργήθηκε το 2001. Συντονίζει τη βοήθεια που παρέχουν 30 Ευρωπαϊκές χώρες [3] σε χώρες που πλήττονται από καταστροφές εντός και εκτός της ΕΕ. Η βοήθεια παρέχεται υπό τη μορφή μέσων για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να ανακουφιστούν όσοι υποφέρουν κατά τις πρώτες μέρες της καταστροφής (συνήθως εξοπλισμός έρευνας και διάσωσης, ιατρικές υπηρεσίες, προσωρινά καταλύματα, εξοπλισμός υγιεινής, κλπ).

Ο Μηχανισμός έχει εξασφαλίσει την παροχή βοήθειας σε αρκετές σοβαρές καταστροφές παγκοσμίως, ιδίως στο παλιρροϊκό κύμα (τσουνάμι) που έπληξε τις νότιες ακτές της Ασίας τον Δεκέμβριο του 2004, τον τυφώνα που έπληξε τις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2005 και τον σεισμό της νότιας Ασίας τον Οκτώβριο του 2005. Βλέπε επισυναπτόμενο κατάλογο.
Για το κείμενο της πρότασης βλέπε :
http://europa.eu.int/comm/environment/civil/whatsnew.htm

1. Πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου περί Κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας με την οποία αναδιατυπώνεται η απόφαση 2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ.
2. http://europa.eu.int/comm/environment/civil/micdaily/micdaily.doc
3. Τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ και η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία.

Παράρτημα
Ευρωπαϊκή βοήθεια πολιτικής προστασίας το 2005

Το 2005, ο Μηχανισμός επενέβη σε 14 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ – MIC) παρακολούθησε πάνω από 20. Οι σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αντιμετωπίστηκαν ήταν οι εξής:

Πλημμύρες στην Κεντρική Ευρώπη: Σειρά από πλημμύρες έπληξε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πολλές χώρες προσέφεραν βοήθεια στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέσω του ΚΠΠ.

Δασικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία: Στις 20 Αυγούστου 2005, οι αρχές της Πορτογαλίας ζήτησαν βοήθεια μέσω του ΚΠΠ. Μέσα σε λίγες ώρες, αρκετές χώρες προσέφεραν βοήθεια και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο στις 29 Αυγούστου.

Τυφώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες: Οι ΗΠΑ έκαναν έκκληση για διεθνή βοήθεια μέσω του ΚΠΠ και της βρετανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό προσέφεραν βοήθεια. Οι ΗΠΑ αποδέχτηκαν 21 προσφορές. Το ΚΠΠ απέστειλε επίσης έναν βρετανό και έναν δανό εμπειρογνώμονα να συντονίσουν επί τόπου την Ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Σεισμός στην Νότια Ασία: Ο σεισμός έπληξε το Πακιστάν και σε μικρότερη έκταση τις γειτονικές χώρες στις 8 Οκτωβρίου. Ορισμένα κράτη μέλη του μηχανισμού της ΕΕ έδωσαν βοήθεια την ίδια ημέρα. Το Πακιστάν έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια στις 9 Οκτωβρίου και μετά την άμεση αντίδραση του μηχανισμού, 25 χώρες προσέφεραν βοήθεια. Το ΚΠΠ έστειλε μια ομάδα συντονισμού στον τόπο της καταστροφής για να προσδιορίσει επακριβώς τις ανάγκες και για να παρακολουθήσει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ομάδων που βρισκόταν ήδη εκεί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Μονάδα πολιτικής προστασίας της ΕΕ: http://europa.eu.int/comm/environment/civil/index.htm

Σχόλια