Το συμβούλιο της Ε.Ε εγκρίνει δύο πράσινα σχέδια νόμων.

0
4
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Οι υπουργοί γεωργίας της Ε.Ε. ενέκριναν και τυπικά τις κοινές θέσεις, όσον αφορά τα σχέδια νόμων σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χωρικού συστήματος πληροφοριών αποκαλούμενου Inspire (Έμπνευση).Οι υπουργοί περιβάλλοντος της Ε.Ε. χτύπησαν τις πολιτικές συμφωνίες και για τις δύο οδηγίες τον Ιούνιο. Το συμβούλιο, με την πρώτη ανάγνωση επίσημα ολοκληρωμένη, μπορεί να αρχίσει πλέον τη δεύτερη ανάγνωσή. Σε συμφωνία με τη θέση τους τον Ιούνιο, οι αντιπροσωπείες της Γερμανίας, Ουγγαρίας, Ιταλίας και Σουηδίας ψήφισαν ενάντια στην κοινή θέση για την προστασία των υπόγειων νερών.

Σχόλια