Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το εργοστάσιο ξήρανσης της Ψυττάλειας.

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:Ολοκληρώθηκε σήμερα ο Διαγωνισμός για το έργο «Μελέτη-Κατασκευή Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας» με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων ομίλων και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου του έργου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 34.862.385 ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 75%. Οι οικονομικές προσφορές των υποψήφιων ομίλων είναι οι ακόλουθες :

– 24.950.000 ευρώ, έκπτωση 28,44%, από την Κ/ξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε»
– 26.830.000 ευρώ, έκπτωση 23,05%, από την Κ/ξία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε-BEFESA CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A» και
– 29.990.000 ευρώ, έκπτωση 13,98%, από την «ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε»

Με βάση τις παραπάνω προσφορές προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε-ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε».

Η κατασκευή του έργου, εφόσον δεν προκύψουν ενστάσεις, θα ξεκινήσει το Μάρτιο του 2006 με προοπτική να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 14 μήνες.

Το Εργοστάσιο Ξήρανσης Ιλύος (λυματολάσπης) της Ψυττάλειας είναι ένα πολύπλοκο έργο, η κατασκευή του οποίου απαιτεί υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Το εργοστάσιο θα λειτουργεί με τη μέθοδο της θερμικής ξήρανσης που θα γίνεται από 4 περιστρεφόμενα τύμπανα στην θερμοκρασία των 400 έως 500 βαθμών Κελσίου. Έτσι η λυματολάσπη θα ξηραίνεται και θα γίνεται μία πλήρως υγιεινοποιημένη, ξηρή ιλύς σε κόκκους, πολύ μικρότερου όγκου από την αφυδατωμένη. Το προϊόν αυτό θα είναι χρήσιμο είτε για την παραγωγή ενέργειας (με καύση της σε τσιμεντοβιομηχανίες ή σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) είτε ως εδαφοβελτιωτικό.
Το Εργοστάσιο Ξήρανσης της Ψυττάλειας θα μπορεί σε καθημερινή βάση να ξηραίνει έως 800 τόνους λυματολάσπης. Συνεπώς, θα ξηραίνεται το σύνολο της λυματολάσπης που παράγεται στην Ψυττάλεια, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα ξήρανσης και λυματολάσπης που θα μεταφέρεται από γειτονικά Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων.

Σχόλια