Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης στην Υπουργική Συνάντηση Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, στη Βαρκελώνη 19.12.05.

0
2
Ναυτιλία και περιβάλλον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Μία νέα φιλόδοξη Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την απο-ρύπανση της Μεσογείου Θάλασσας έως το 2020 και με τίτλο «Ορίζοντας 2020» παρουσιάστηκε στην Βαρκελώνη, στις 19 Δεκεμβρίου, σε ειδική Υπουργική Συνάντηση που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση «Περιβάλλον» της ΕΕ με επικεφαλής τον Έλληνα Επίτροπο κ. Σ. Δήμα.
Η νέα Πρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020» υιοθετήθηκε από τους Πρωθυπουργούς που Συναντήθηκαν στην Βαρκελώνη πριν από 2 εβδομάδες (27-28 Νοεμβρίου 2005) σε Ειδική Σύνοδο με την ευκαιρία της 10ετούς επετείου της υιοθέτησης της «Διαδικασίας της Βαρκελώνης» και της έναρξης της «Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας» (Βαρκελώνη, 1995).

Η Ειδική Υπουργική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου είχε ως κύριο στόχο την δημοσιοποίηση της Πρωτοβουλίας και την έναρξη ενός διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους των χωρών της Μεσογείου για την διαμόρφωση και υιοθέτηση, εντός του 2006, ενός αναλυτικού Σχεδίου Δράσης που θα οδηγήσει σταδιακά στην απο-ρύπανση της Μεσογείου Θάλασσας από ανθρωπογενείς πηγές τόσο χερσαίες όσο και θαλάσσιες. Το εν λόγω Πρόγραμμα Δράσης θα περιλαμβάνει επίσης όλα τα απαραίτητα επενδυτικά έργα για την αναστροφή των υφιστάμενων τάσεων ρύπανσης συνοδευόμενα από χρηματοδοτικές προτάσεις για την υλοποίησή τους.

Στην Συνάντηση συμμετείχαν, εκτός του Έλληνα Επιτρόπου Περιβάλλοντος, οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της φιλοξενούσας Ισπανίας, της Φινλανδίας και της Μάλτας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σ. Καλογιάννης. Επίσης συμμετείχαν υψηλοί αξιωματούχοι από όλες της χώρες της Μεσογείου, εκπρόσωποι ΜΚΟ και περιβαλλοντικών δικτύων, τοπικών αυτοδιοικήσεων και Περιφερειακών Διοικήσεων της Μεσογείου, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων διεθνών δωρητών.

Κατά την παρέμβασή του ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σ. Καλογιάννης αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας μας για την προστασία της Μεσογείου τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα που διαχρονικά είχε στενούς δεσμούς με όλες τις χώρες της Μεσογείου και που παραδοσιακά συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις Μεσογειακές πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τόνισε επίσης ότι η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από μία πληθώρα περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, γεγονός που θα πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα αρκεί βέβαια να εξασφαλίζεται η αλληλοσυμπλήρωση των προωθούμενων πρωτοβουλιών και να αποφεύγεται η επικάλυψη δράσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ αναφέρθηκε στην υποχρέωση που έχουν όλες οι Μεσογειακές χώρες, στο πλαίσιο της νέας Πρωτοβουλίας, να ενδυναμώσουν το ρόλο και την συνεργασία τους με το «Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης» (“Mediterranean Action Plan”) που αποτελεί Διεθνή Οργανισμό στο πλαίσιο του ΟΗΕ για την προστασία της Μεσογείου, ο οποίος εδρεύει στη χώρα μας (Αθήνα) από το 1981. Ο κ. Καλογιάννης τόνισε επίσης την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή της πρόσφατα υιοθετηθείσας «Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η οποία θα πρέπει να αποτελεί το κατευθυντήριο στρατηγικό πλαίσιο και για την υλοποίηση της νέας Πρωτοβουλίας και η οποία διαμορφώθηκε σε ειδική Διεθνή Συνάντηση στην Αθήνα στις 20-22 Ιουνίου 2005,.

Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη για μία ανοιχτή και συμμετοχική διαδικασία μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις και επενδυτικά έργα που απαιτούνται για την αναστροφή των τάσεων υποβάθμισης της Μεσογείου ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των χωρών και όχι μόνο στην Ατζέντα των Διεθνών Χρηματοδοτικών Ινστιτούτων και Αναπτυξιακών Τραπεζών.

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης εκτενώς στην συνεισφορά και δράσεις της Ελλάδας στη Μεσόγειο, επικεντρώνοντας στον τομέα των υδάτων. Αναλυτικότερα ανέφερε ότι η χώρας μας οποία αποτελεί από το 2003, και με μεγάλη επιτυχία, την «ηγέτιδα χώρα» από πλευράς ΕΕ για την προώθηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό» στη Μεσόγειο. Η δράση αυτή στοχεύει στην στήριξη των προσπαθειών των χωρών της Μεσογείου μη Κρατών Μελών της ΕΕ για την ανάπτυξη των απαραίτητων συστημάτων παροχής νερού και αποχέτευσης και των πολιτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων προκειμένου να υπάρξει μία αποτελεσματική διαχείριση του νερού και να μειωθεί στο μισό ο πληθυσμός της περιοχής που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και συστήματα υγιεινής έως το 2015. Η Ελλάδα συνεπώς είναι διατεθειμένη και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά και πρακτικά στην νέα Πρωτοβουλία για την προστασία της Μεσογείου προσφέροντας την γνώση και εμπειρία της στο νευραλγικό τομέα των υδάτων.

Κλείνοντας ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ τόνισε για μία ακόμα φορά την μεγάλη ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό των δράσεών μας για την προστασία της κοινής μας Θάλασσας και της ιστορικής μας κληρονομιάς που αποτελεί ζωτικό παράγοντα διαβίωσης και ανάπτυξης και συνδετικό κρίκων όλων των λαών της περιοχής.

Την Ελλάδα συνεχάρησαν για την παρουσία και συνεισφορά της εκτός από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Δήμα και άλλοι εκπρόσωποι.

Η Υπουργική Συνάντηση έκλεισε με την επανάληψη της κοινής δέσμευσης όλων των χωρών και κοινωνικών εταίρων για την εντατικοποίηση των προσπαθειών τόσο για την απο-ρύπανση όσο και την προστασία της Μεσογείου, τονίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλους τους τομείς της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας καθώς επίσης εξασφάλιση επαρκών κονδυλίων από το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις νέες χρηματοδοτικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013, που υιοθετήθηκαν τελικά την περασμένη Παρασκευή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής, για τις χώρες της Μεσογείου και την προστασία του περιβάλλοντος ειδικότερα.

Σχόλια