Διημερίδα με θέμα: Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα; Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές.

0
4
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας & Ηλεκτρονικών Ισχύος διοργανώνει Διήμερο με θέμα: Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα ? Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές. Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στην αίθουσα «Ερμής» του ΕΒΕΑ στις 12 – 13 Ιανουαρίου 2006.

Στόχος αυτού του Διημέρου είναι, αφενός μεν η παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε ό,τι αφορά την Ηλεκτροκίνηση των μέσων μεταφοράς στην Ελλάδα και αφετέρου η ανάδειξη των προοπτικών για την περαιτέρω ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας και των εφαρμογών της στη χώρα μας, λαμβανομένων υπόψη των ενεργειακών δεδομένων και των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η θεματολογία του Διημέρου είναι:

1. Ηλεκτροκίνητα τραίνα στην Ελλάδα.
2. Αστικά ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρό, ηλεκτρικός, τρόλεϊ, τραμ).
3. Οδικά ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς (υβριδικά οχήματα, αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα).
4. Πλωτά ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς (επιπλέοντα, υποβρύχια)
5. Ελαφρά Ηλεκτρικά Οχήματα (δίκυκλα, κ.α.).
6. Τεχνολογία Ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς (ηλεκτρικοί κινητήρες, ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, διατάξεις ελέγχου, βοηθητικά συστήματα, καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων).
7. Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτροκίνητων μέσων μεταφοράς (ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοσίας, αποθήκευση ενέργειας – ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές – κυψέλες καυσίμου, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, υδρογόνο κ.α.).
8. Κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά θέματα, θεσμικό πλαίσιο.
9. Θέματα Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
10. Κοινωνική πολιτική και προώθηση των Ηλεκτροκίνητων Μέσων Μεταφοράς.

Στο Διήμερο αυτό είναι σκόπιμη η συμμετοχή Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων, επιστημονικών-τεχνολογικών-οικονομικών και κοινωνικών Φορέων και Ιδιωτών.

Όσοι επιθυμούν να παρουσιάσουν εισήγηση, παρακαλούνται να στείλουν περίληψη μιας σελίδας Α4, το αργότερο μέχρι 21 Νοεμβρίου 2005 στο Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου του ΤΕΕ, Καρ. Σερβίας 4, 102 48 Αθήνα, τηλ: 3291252 – 4 e-mail: sci-work@central.tee.gr

Σχόλια