Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης στην Ευρωμεσογειακή συνάντηση στη Βαρκελώνη.

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην Βαρκελώνη βρίσκεται ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην Ευρωμεσογειακή Συνάντηση με θέμα την Απορρύπανση της Μεσογείου έως το 2020.Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της Συνόδου Κορυφής της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, που έγινε στις 27.11.2005, με αφορμή την συμπλήρωση μιας δεκαετίας από την υιοθέτηση της διακήρυξης της Βαρκελώνης το 1995 για την Ευρωμεσογειακή Συνεργασία.

Στην Σύνοδο Κορυφής ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων και το Περιβάλλον.
Στην Βαρκελώνη σήμερα αναμένεται :
-Να συνεχιστεί η στήριξη της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία διαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε στις 22 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα
-Να υιοθετηθεί ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την υλοποίηση του στόχου απορρύπανσης της Μεσογείου έως το 2020, με έμφαση στην αντιμετώπιση των ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Σχόλια