Εγκρίθηκε ο κανονισμός REACH από τους Ευρωπαίους υπουργούς για θέματα ανταγωνισμού.

0
8
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Εγκρίθηκε την Τρίτη 13/12/2005 ο κανονισμός REACH από τους Ευρωπαίους υπουργούς για θέματα ανταγωνισμού, οι οποίοι τελικά κατέληξαν σε συμφωνία παρά την αντίθεση της χημικής βιομηχανίας και τις φωνές από ακτιβιστές ότι το νομοσχέδιο είναι υπερβολικά αδύναμο.
Οι υπουργοί κατέληξαν στην έγκριση μιας συμβιβαστικής εκδοχής του κανονισμού περί Καταγραφής, Εκτίμησης και Έγκρισης Χημικών (REACH), σχεδόν ένα μήνα αφότου το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε μια δική του εκδοχή.
Στο συμβούλιο υπουργών συμμετείχε ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, εκπροσωπώντας τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΑΝ, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου σημειώθηκε ελληνική επιτυχία, αφού έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της χώρας μας για εξαίρεση ορισμένων υφιστάμενων ουσιών (ειδικότερα του τσιμέντου κλίνκερ), οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα, τόσο τη διατήρηση της περιβαλλοντικής διάστασης του Κανονισμού και την αύξηση της λειτουργικότητάς του, όσο και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την αποδοχή των προτάσεων αυτών ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση της χώρας μας και επεσήμανε ότι η Βρετανική Προεδρία έχει κάνει αξιόλογη πρόοδο ετοιμάζοντας το αναθεωρημένο κείμενο της συμβιβαστικής της πρότασης. Η πρόταση αυτή διατηρεί τις περιβαλλοντικές πτυχές του Κανονισμού, ενθαρρύνει την υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών, και υποστηρίζει μειωμένο κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι βάσει της Οδηγίας, οι ιδιότητες σχεδόν 30.000 χημικών ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στην ΕΕ θα καταγράφονται από μια κεντρική υπηρεσία, ενώ οι ουσίες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες, όπως οι καρκινογόνες, θα απαιτούν δοκιμή και έγκριση για να χρησιμοποιηθούν.Βέβαια, η συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι Ευρωπαίοι υπουργεί περιορίζει τις ουσίες για τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν δοκιμές σε περίπου 12.000.

Σχόλια