Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης στην 11η Σύνοδο του Μόντρεαλ.

0
2
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ.Στο Μόντρεαλ βρίσκεται ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Στ. Καλογιάννης προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 11ης Συνόδου των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και της 1ης συνάντησης των μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο.Όπως είναι γνωστό η Σύμβαση για τις κλιματικές αλλαγές υπεγράφη από 154 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο 1992 στο Ρίο, στη Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Σύμβαση από το 1994.
Σε ό,τι αφορά το Πρωτόκολλο του Κυότο, η Σύνοδος καλείται να υιοθετήσει 19 αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου. Οι αποφάσεις αυτές έχουν διαμορφωθεί σε προηγούμενες Διασκέψεις.

Στις εργασίες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 9 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τρεις ειδικές θεματικές ενότητες:
– Την εφαρμογή των Συμφωνιών του Marrakech για την λειτουργία του Πρωτοκόλλου του Κυότο
– Την ενίσχυση των δομών του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης, ώστε να βοηθηθούν τα μέρη να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη κλιματική αλλαγή
– Νέες ιδέες για την έναρξη συμφωνίας που αφορά δράσεις για την περίοδο μετά το 2012.

Στο τελευταίο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε, που έγινε στο Λουξεμβούργο στις 17 Οκτωβρίου 2005, εγκρίθηκαν συμπεράσματα που αποτελούν την κοινή θέση της Ε.Ε για τη συνάντηση του Μόντρεαλ.

Σχόλια