Σεμινάριο με θέμα: «Αειφόρος Ανάπτυξη: Ειδικά Περιβαλλοντικά και Ενεργειακά Θέματα» από το ΕΕΚΧΜ.

0
10
Ημερίδες-Συνέδρια-Σεμινάρια

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση και κατάρτιση σε ειδικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει ανάλυση των κατηγοριών ρύπων αναπτύσσοντας παράλληλα την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον καθώς και τη διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης, θα ακολουθήσει εκπαίδευση των καταρτιζομένων στις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, θα δοθεί η αειφορική διάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του συνδυασμού τους με τεχνολογίες υδρογόνου με εκτενείς αναφορές στη Λευκή Βίβλο και το Πρωτόκολλο του Κιότο και τέλος θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης (case studies) που αφορούν τη μεθοδολογία εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας, ενέργειας και περιβάλλοντος του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

-Ζούλιας Μάνος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΚΑΠΕ.
-Καρλής Παναγιώτης, Δρ Χημικός Μηχανικός, ΥΠΕΧΩΔΕ.
-Κούτινας Γεώργιος, Μηχανικός, Μεσίτης Ασφαλίσεων
-Μπαδογιάννης Στράτος, Δρ. Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ
-Μπούρκα Αθηνά, Χημικός Μηχανικός, ΕΠΤΑ
-Χρονόπουλος Γιώργος, Δρ Φυσικός, του Τμήματος Ποιότητας Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Σ. Πούλου, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)
10.00 – 11.30 Κατηγορίες ρύπων, Νομοθεσία, Διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης (Γ. Χρονόπουλος)
11.45 – 13.15 Κατηγορίες ρύπων, Νομοθεσία, Διαχρονική εξέλιξη της ρύπανσης (Γ. Χρονόπουλος)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14:15 – 15:45 Διαχείριση στερεών αποβλήτων (Α. Μπόυρκα)
16.00 – 17.30 Διαχείριση στερεών αποβλήτων (Α. Μπόυρκα)

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
09:00 – 10:30 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδρογόνου (Μ. Ζούλιας)
10.45 – 12:15 Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Υδρογόνου (Μ. Ζούλιας)
12.30 – 13.15 Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Π. Καρλής)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Π. Καρλής)
16.00 – 16.45 Διαχείριση υγρών αποβλήτων (Π. Καρλής)

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
09:00 – 10:30 Aστική ευθύνη «περιβάλλοντος» (environmental liability) και η ασφαλισιμότητα της
(Γ. Κουτίνας)
10.45 – 12.15 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ. Μπαδογιάννης)
12.30 – 13.15 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ. Μπαδογιάννης)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.00 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σ. Μπαδογιάννης)
15.15 – 16.00 Τεστ & Αξιολόγηση του σεμιναρίου – Παρατηρήσεις / προτάσεις
(Σ. Πούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
14 – 16 Δεκεμβρίου 2005. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα.

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 450 ευρώ , Μη μέλη : 500 ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ημέρες (22 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονιστής του σεμιναρίου
Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Ζούλιας Μάνος.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια