Δελτίο τύπου από το Πρόγραμμα Life-Φύση Τήλου.

0
16
Γενικού ενδιαφέροντος

Το νησί της Τήλου είναι ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων, στο Νότιο Αιγαίο Πέλαγος. Βρίσκεται βόρεια της Ρόδου και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι το έντονο γεωγραφικό ανάγλυφο και η μειωμένη ανθρώπινη παρουσία εκτός των οικισμών του. Το νησί φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Οι περίπου πεντακόσιοι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, ασχολούνται κυρίως με την παροχή υπηρεσιών και τον αγροτικό τομέα.

Η ύπαρξη στο νησί τριών πολύ σημαντικών -για την Ευρώπη-, ειδών πουλιών καθιστούν το νησί της Τήλου πολύ σπουδαία περιοχή για την διατήρηση της ορνιθοπανίδας στο Αιγαίο και είναι ήδη χαρακτηρισμένο ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (IBA) και Ειδική Περιοχή Προστασίας των Πουλιών (SPA). Τα είδη αυτά είναι ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus) , ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonaorae) και ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Για την προστασία των τριών αυτών ειδών πουλιών αλλά και για τη προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού υλοποιείται το πρόγραμμα LIFE – Φύση.

Το πρόγραμμα LIFE – Φύση με τίτλο «Tilos: conservation management of an island SPA», LIFE04NAT/GR/101, ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 2004. Η διάρκειά του LIFE είναι 40 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 824.212 ευρώ. Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαιούχος του προγράμματος είναι ο Δήμος Τήλου και εταίροι στο πρόγραμμα είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών Νοτίου Αιγαίου, η ΜΚΟ «Πάρκο Τήλου», και η ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση διαχειριστικών μέτρων τα οποία θα βελτιώσουν την κατάσταση προστασίας των ειδών πουλιών (του Σπιζαετού, του Μαυροπετρίτη και του Θαλασσοκόρακα) και θα θέσουν μια βάση για τις απαιτήσεις διαχείρισης της Ζώνης Ειδικής Προστασίας της Τήλου.

Οι απειλές που εκτιμήθηκε ότι αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον του νησιού είναι:

· Μείωση των θηραμάτων λόγω: α) Μικρής Διαθεσιμότητας γλυκού νερού στην άγρια πανίδα, που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη θηραμάτων για τα είδη πουλιών προτεραιότητας, β) Εγκατάλειψης των καλλιεργούμενων εκτάσεων και απώλειας των παραδοσιακά καλλιεργούμενων ενδιαιτημάτων, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των θηραμάτων για τα είδη πουλιών προτεραιότητας,

· Ενόχληση των αναπαραγωγικών περιοχών και απουσία προστασίας και διαχείρισης των πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας

· Έλλειψη κατανόησης και εκτίμησης της αξίας για την προστασία της Ζώνης Ειδικής Προστασίας από ντόπιους και επισκέπτες,

· Έλλειψη κινήτρων και διαχειριστικών προτάσεων.

Οι δράσεις και τα μέσα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα LIFE για την αντιμετώπιση των απειλών είναι:

· Διαχείριση πουλιών: Δημιουργία νερόλακων γλυκού νερού, πειραματική φύτευση ντόπιων ποικιλιών δημητριακών, ενίσχυση των πηγών τροφής (θηράματα), επιστημονική παρακολούθηση και επιτήρηση των αποικιών αναπαραγωγής

· Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση: παροχή φυλλαδίων και υλικού σχετικά με τα είδη πουλιών προτεραιότητας και το πρόγραμμα, λειτουργία Κέντρου Ενημέρωσης, παροχή καθοδηγούμενων διαδρομών (ξεναγήσεις); Οργάνωση ενός εθελοντικού σχεδίου ενεργειών για επιτήρηση και οικοξενάγηση, συνέδριο με θέμα την προστασία μικρών νησιών

· Ερμηνεία: δημιουργία εκπαιδευτικού μονοπατιού, πινακίδων ενημέρωσης

· Διαχείριση περιοχής: εκπόνηση προτάσεων για τη μελλοντική διαχείριση των ειδών προτεραιότητας και την ενίσχυση των παραδοσιακών καλλιεργειών

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την υλοποίηση του προγράμματος είναι:

· Συνεχής και σταθερή παροχή γλυκού νερού για την άγρια πανίδα και τα είδη προτεραιότητας,

· Ενίσχυση/διατήρηση των πληθυσμών των ασπόνδυλων, πουλιών, ερπετών και θηλαστικών,

· Επιτήρηση των αναπαραγόμενων πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας και των περιοχών τροφοληψίας του Θαλασσοκόρακα,

· Αύξηση/Διατήρηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του Σπιζαετού και του Μαυροπετρίτη,

· Μείωση της ανθρώπινης ενόχλησης στα είδη προτεραιότητας μέσω της ενημέρωσης,

· Έλεγχος της πίεσης από τους επισκέπτες στους σημαντικούς τόπους αναπαραγωγής,

· Κατανόηση και εκτίμηση της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής από τους χρήστες και τους επισκέπτες,

· Εκπόνηση και προώθηση εφικτών και ειδικών προτάσεων για τη διαχείριση των ειδών πουλιών προτεραιότητας,

· Αναβάθμιση των δυνατοτήτων των τοπικών υπηρεσιών για ζητήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τόνωση της συνεργασίας μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών/αρχών για μελλοντικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-Φύση της Τήλου, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του Προγράμματος, κ. Κωνσταντίνο Μεντζελόπουλο.

Κωνσταντίνος Μεντζελόπουλος
Διευθυντής
Πάρκο Τήλου, ΜΚΟ
Λιβάδια
GR-85002 Τήλος
Τηλέφωνο 22460-70880
Φαξ 22460-70892
E-mail: tilospark@yahoo.com
www.tilos-park.org

Σχόλια