Ο υπουργός Ανάπτυξης Δ.Σιούφας θα εγκαινιάσει μονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας θα εγκαινιάσει το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 11:00 π.μ. τη λειτουργία πρωτότυπης μονάδας παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια στο αιολικό πάρκο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΚΑΠΕ στην Κερατέα Αττικής (Λεωφόρος Λαυρίου).
Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική μονάδα αυτής της κλίμακας στην Ευρώπη. Αποτελείται από μονάδα ηλεκτρόλυσης των 25 kW, με δυνατότητα παραγωγής έως 5 κυβικά υδρογόνου την ώρα. Το υδρογόνο θα αποθηκεύεται σε καινοτόμες δεξαμενές υδριδίου του μετάλλου και στη συνέχεια θα συμπιέζεται και θα εμφιαλώνεται. Η μονάδα θα τροφοδοτείται από ανεμογεννήτρια των 500kW, ενώ το παραγόμενο υδρογόνο θα διοχετεύεται στην υπάρχουσα αγορά υδρογόνου και μελλοντικά σε κυψέλες καυσίμου ή σε οχήματα υδρογόνου.
Η μονάδα υλοποιήθηκε στo πλαίσιο ερευνητικού έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν το ΚΑΠΕ, που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, και η εταιρεία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ.
Το υδρογόνο προβλέπεται ότι στο μέλλον θα υποκαταστήσει τα υγρά και αέρια καύσιμα στη θέρμανση και τις μεταφορές, λόγω των σοβαρών πλεονεκτημάτων που εμφανίζει (υψηλή ενεργειακή πυκνότητα ανά μονάδα βάρους, η καύση του δεν εκλύει ρύπους παρά μόνο υδρατμούς, μπορεί να παραχθεί από πλήθος πρωτογενών ενεργειακών πηγών). Όταν παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συμβάλλει όχι μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην απεξάρτηση μιας χώρας από εισαγόμενα καύσιμα.
H ελληνική αυτή πρωτοπορία στην έρευνα για την ενεργειακή προοπτική του υδρογόνου προσφέρει μία αξιόλογη εναλλακτική πρόταση για την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος των μη-διασυνδεδεμένων νησιών.

Σχεδιάγραμμα πρόσβασης στο αιολικό πάρκο του Κ.Α.Π.Ε.

Σχόλια