Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο :Οι επιπτώσεις της νέας πολιτικής της ΕΕ για τα χημικά (κανονισμός REACH) στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

0
6
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) για την ομαλή εφαρμογή του κανονισμού REACH στη χώρα μας οργανώνουμε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Οι επιπτώσεις της νέας πολιτικής της ΕΕ για τα χημικά (κανονισμός REACH) στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων – Παρουσίαση μελέτης».
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στις 14η Νοεμβρίου 2005 και ώρα 10:30 στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα.
Όπως παρουσιάζεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί, αντικείμενο της ημερίδας θα αποτελέσουν οι επιπτώσεις της εφαρμογής του κανονισμού REACH στις εγχώριες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις ΜΜΕ, καθώς και τα πορίσματα της σχετικής έρευνας αναφορικά με άλλα σημαντικά θέματα, όπως περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ., που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΥΠΑΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10:30-11:00 Προσέλευση – Εγγραφή προσκεκλημένων

11:00-11:15 Εισαγωγική ομιλία Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ κ. Σ. Παπαδόπουλου

11:15-11:25 Η πολιτική του ΥΠΑΝ για την παρακολούθηση κλάδων και επιχειρήσεων στον τομέα των χημικών.κα. Δ. Σταματάκη, Γ. Δ/ντρια Βιομηχανικής Πολιτικής ΥΠΑΝ

11:25-11:45 Η στρατηγική της ΕΕ για τα χημικά – Το σχέδιο του κανονισμού REACH. κκ. Ι. Πατίρης (Δ/ντής) – Δρ. Α. Καραντώνης Δ/νση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων ΓΓΒ

11:45-11:55 Τα οφέλη του REACH για το περιβάλλον και την υγεία κα. A.Tσάτσου-Δρίτσα, Χημικός τ. Δ/ντρια Περιβάλλοντος Γενικού Χημείου Κράτους

11:55-12:10 Οι απαιτήσεις εφαρμογής του REACH από τις Ελληνικές επιχειρήσειςΔρ. Π. Μπραϊμιώτης – Δρ. Στ. Μπίκος, Χημικοί Μηχανικοί

12:10-12:30 Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του REACH στις Ελληνικές επιχειρήσεις – Αποτελέσματα της μελέτηςκ. Π. Σκαρλάτος, Χημικός Μηχανικός – Διευθυντής έργουΔρ. Μ. Βασιλόπουλος, Οικονομολόγος

12:30-12:40 Οι διαβουλεύσεις στα όργανα της ΕΕ για την ολοκλήρωση του Κανονισμού REACH κ. Α. Ακριτόπουλος – εκπρόσωπος ΜΕΑ

12:40-13:10 Ανακεφαλαίωση -Συμπεράσματα
13:10 Μπουφές

Σχόλια