26ο Παγκόσµιο Συµπόσιο Θαλάσσιων Χελωνών, Ηράκλειο, 3-8 Απριλίου 2006.

0
5
Ημερίδες-Συνέδρια-Σεμινάρια

Το Παγκόσµιο Συµπόσιο Θαλάσσιων Χελωνών είναι πολυετής θεσµός που ξεκίνησε το 1981 στην Αµερική και γίνεται κάθε χρόνο σε διάφορα σηµεία του κόσµου. To Συµπόσιο οργανώνεται και τελεί υπό την ευθύνη της διεθνούς µη-κερδοσκοπικής εταιρείας International Sea Turtle Society (ISTS). Το επόµενο Συµπόσιο είναι το 26ο και θα γίνει στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στην Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά που το Συµπόσιο γίνεται στο χώρο της Μεσογείου. Οι Μεσογειακές χώρες τα τελευταία χρόνια έχουν να επιδείξουν εντυπωσιακή συµµετοχή και προσφορά τόσο στην επιστηµονική έρευνα όσο και στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Την τοπική οργάνωση του Συµποσίου έχει αναλάβει ο ΑΡΧΕΛΩΝ, µε τη βοήθεια και άλλων οργανώσεων και φορέων.
Τόπος και Χρόνος

H Κρήτη επιλέχθηκε για πολλούς λόγους:
– Βρίσκεται στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων (Αφρική, Ασία, Ευρώπη) που έχουν µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς θαλάσσιων χελωνών. Ειδικά από τις δύο πρώτες ηπείρους αναµένονται ενδιαφέρουσες συµµετοχές που, για διάφορους λόγους, δεν µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν σε προηγούµενα συµπόσια.
– ∆ιαθέτει συνεδριακές εγκαταστάσεις για να φιλοξενήσουν µεγάλο αριθµό ατόµων (στο 26ο Συµπόσιο αναµένονται πάνω από 700 άτοµα).
– Στη Κρήτη υπάρχουν σηµαντικοί βιότοποι της Caretta caretta, στους οποίους ο ΑΡΧΕΛΩΝ διεξάγει προγράµµατα παρακολούθησης (monitoring) και προστασίας.
– H Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και άλλοι φορείς στην Κρήτη, ενδιαφέρονται για την προστασία και ανάδειξη αυτών των βιοτόπων και συµπαρίστανται ενεργά στο έργο του Συλλόγου. Για το σκοπό αυτό ο ΑΡΧΕΛΩΝ θα φέρει την τοπική κοινωνία κοντά στο Συµπόσιο µε διάφορες εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται.
Το Συµπόσιο θα γίνει στο ξενοδοχείο Capsis Beach Hotel & Bungalows στην Αγία Πελαγία, περίπου 22 χλµ. δυτικά του Ηρακλείου, από 3 έως 8 Απριλίου 2006. Στο ξενοδοχείο µπορείτε να φτάσετε µε λεωφορείο από το Ηράκλειο ή µε ταξί (περίπου 25 Ευρώ) από το αεροδρόµιο ή το λιµάνι του Ηρακλείου. Στο χωριό Αγία Πελαγία, που βρίσκεται δίπλα από το ξενοδοχείο, υπάρχουν ταβέρνες, καφενεία, µπαρ και µίνι-µάρκετ. Πληροφορίες για το πως θα φτάσετε στο Ηράκλειο δίνονται στην ιστοσελίδα: www.astoria.gr/seaturtle/index.htm.

Κόστος και Κρατήσεις ∆ωµατίων

Η τιµή ενός µεγάλου δωµατίου, όπου µπορεί να µείνουν µέχρι και 4 άτοµα, κοστίζει 80 €, µε πρωινό για όλα τα άτοµα. ∆ιατίθενται και ακριβότερα δωµάτια και bungalows. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις: www.capsis.gr/seaturtle/index.htm. Αν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, επικοινωνήστε κατευθείαν µε τo ξενοδοχείo (Κα Γεωργία Βλάχου, τηλ.: 210 6142083-7, Fax: 210 6142072).Εγγραφές
H εγγραφή στο Συµπόσιο, εφόσον γίνει µέχρι 15 Νοεµβρίου 2005, είναι 95 € (50 € για σπουδαστές). Μετά τις 15 Νοεµβρίου αυξάνεται σε 124 € (62 € για σπουδαστές).

Εγγραφές και πληρωµές (µε πιστωτική κάρτα και σε δολάρια ΗΠΑ) γίνονται on-line στην ιστοσελίδα του Συµποσίου http://iconferences.seaturtle.org/. Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο Internet, µπορείτε να λάβετε τη φόρµα εγγραφής (και να πληρώσετε µε επιταγή), αν επικοινωνήσετε µε την Κα Χρυσάνθη Οτζάκογλου στη διεύθυνση: AΡΧΕΛΩΝ, Σολωµού 57, 10432 Αθήνα, (τηλ./fax: 210 5231342, e-mail: tanty@archelon.gr).

Υποβολή Εργασιών

Στο Συµπόσιο αναµένονται σηµαντικές παρουσιάσεις, προφορικές και ανηρτηµένες (posters), µε τις τελευταίες εξελίξεις στη βιολογία και οικολογία των θαλάσσιων χελωνών καθώς και σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας των βιοτόπων τους. Εκτός από τις καθιερωµένες θεµατικές κατηγορίες θα παρουσιαστούν, για πρώτη φορά στην ιστορία του Συµποσίου, και οι εξής: (1) επιπτώσεις των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών στις θαλάσσιες χελώνες, και (2) ο ρόλος των θαλάσσιων χελωνών στα οικοσυστήµατα. Οι περιλήψεις (µέχρι 250 λέξεις) πρέπει να υποβληθούν στην ιστοσελίδα του Συµποσίου http://iconferences.seaturtle.org/, όπου υπάρχουν και οδηγίες για τη συγγραφή τους. Για την αποδοχή ή όχι των εργασιών αποφασίζει διεθνής επιστηµονική επιτροπή, η οποία θα απαντήσει στους ενδιαφεροµένους µέχρι 15 Ιανουαρίου 2006. Η επίσηµη γλώσσα του Συµποσίου είναι η αγγλική.
Αν δεν έχετε πρόσβαση στο internet, ζητήστε πληροφορίες για τη συγγραφή και υποβολή των περιλήψεων από τον Κο Alan Rees, στη διεύθυνση: ΑΡΧΕΛΩΝ, Σολωµού 57, 10432 Αθήνα (τηλ./fax: 210 5231342, e-mail: alan@archelon.gr).
Προσοχή: H υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει έως τις 15 Νοεµβρίου 2005.

Οικονοµική Ενίσχυση

Υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής ενίσχυσης φοιτητών/σπουδαστών ή νέων επιστηµόνων από αναπτυσσόµενες χώρες. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συµποσίου. Η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης είναι 15 Νοεµβρίου 2005.

Πρόγραµµα

Εκτός από τις παρουσιάσεις που θα γίνουν τις κύριες µέρες του Συµποσίου (5-7 Απριλίου 2006) προβλέπεται πληθώρα άλλων δραστηριοτήτων. Πέντε συναντήσεις περιφερειακών περιοχών (Καραϊβική, Λατινική Αµερική, Ινδικός Ωκεανός και ΝΑ Ασία, Αφρική, Μεσόγειος) θα ασχοληθούν µε τοπικά θέµατα και θα προωθήσουν κοινά προγράµµατα και στρατηγικές. Η Μεσογειακή συνάντηση θα διαρκέσει δύο ηµέρες (3 και 4 Απριλίου 2006).
Επίσης, το Marine Turtle Specialist Group (MTSG) της IUCN (World Conservation Union) θα παρουσιάσει τις παγκόσµιες προτεραιότητες για την προστασία των χελωνών και τη διαχείριση των βιοτόπων τους. Το µεγάλο θέµα των τυχαίων συλλήψεων χελωνών στα αλιευτικά εργαλεία, και συγκεκριµένα στα παραγάδια αφρού, θα συζητηθεί σε ανοιχτό panel µε συµµετοχή εµπειρογνωµόνων από πολλές περιοχές του κόσµου, και θα παρουσιαστούν προτάσεις για µείωση της θνησιµότητας που προκαλείται.

Το γενικό πρόγραµµα του Συµποσίου είναι µέχρι στιγµής το εξής:
• 3 και 4 Aπριλίου 2006: Εγγραφές. Περιφερειακές συναντήσεις.
• 5 Απριλίου 2006: Επίσηµη έναρξη. Παρουσιάσεις (προφορικές και posters). Το βράδυ θα γίνει δεξίωση γνωριµίας µε συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας.
• 6 Απριλίου 2006: Παρουσιάσεις (προφορικές και posters). Το βράδυ θα γίνει ο πλειστηριασµός (auction) διαφόρων ειδών και καλλιτεχνηµάτων που σχετίζονται µε χελώνες. Οι συµµετέχοντες παραδοσιακά δωρίζουν στο Συµπόσιο τα είδη αυτά που αξιοποιούνται για κάλυψη µέρους των εξόδων του.
• 7 Απριλίου 2006: Παρουσιάσεις (προφορικές και posters). Το βράδυ αποχαιρετιστήριο δείπνο, βράβευση εργασιών, παρουσίαση του νέου Προέδρου της ISTS, ανακοίνωση του τόπου του επόµενου Συµποσίου.
• 8 Απριλίου 2006: Ετήσια συνάντηση των µελών του MTSG της IUCN.

Εκθεσιακός Χώρος
Σε όλη τη διάρκεια του Συµποσίου θα λειτουργεί εκθεσιακός χώρος όπου οργανώσεις, ιδρύµατα και εταιρίες µπορούν να εκθέτουν ή/και να διαθέτουν προϊόντα δραστηριοτήτων τους (µε µορφή βιβλίων, φυλλαδίων, CDs, χειροτεχνηµάτων, κλπ.) καθώς και όργανα ή/και συσκευές που χρησιµοποιούνται στην έρευνα των θαλάσσιων χελωνών.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συµποσίου ή στην Κα Αλίκη Παναγοπούλου, ΑΡΧΕΛΩΝ, Σολωµού 57, 10432 Αθήνα (τηλ./fax: 210 5231342, e-mail: aliki@archelon.gr).

Εκδροµές
Εκδροµές για τους συµµετέχοντες έχουν οργανωθεί µε τη συνεργασία δύο πρακτορείων.
Πληροφορίες: www.astoria.gr/seaturtle/index.htm (εκδροµές µε βάση την Αθήνα) και www.legrand.gr/seaturtle/index.htm (εκδροµές µε βάση την Κρήτη).

Χορηγίες – Εθελοντισµός
Το Συµπόσιο στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντική εργασία πολλών ατόµων καθώς και σε χορηγίες οργανισµών, εταιρειών και φυσικών προσώπων. Εάν θέλετε να βοηθήσετε εθελοντικά ή γνωρίζετε υποψήφιους χορηγούς, επικοινωνήστε µε το Συντονιστή του Συµποσίου, Κο Θάνο Μπελαλίδη (e-mail: symposium@sympraxis.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για το Συµπόσιο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συµποσίου (http://iconferences.seaturtle.org/). Αν δεν µπορείτε να βρείτε αυτό που θέλετε ή έχετε ερωτήσεις µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε το Συντονιστή του Συµποσίου.
∆ηµήτρης Μαργαριτούλης
Πρόεδρος, International Sea Turtle Society
ΑΡΧΕΛΩΝ
Σολωµού 57
10432 Αθήνα
τηλ.: 210 5231342, fax: 210 6203663
e-mail: margaritoulis@archelon.gr

Σχόλια