Ημερίδα με θέμα «Βιοκαύσιμα – Το Βιοντήζελ στην Ελληνική Αγορά» από τον ΠΣΧΜ.

0
10
Ημερίδες-Σεμινάρια-Συνέδρια

Η νέα πραγματικότητα στο χώρο των εναλλακτικών καυσίμων – βιοκαυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του βιοντήζελ, απαιτεί μία άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση από την πλευρά των μηχανικών, των εταιρειών που εμπλέκονται στην παραγωγή και χρήση καυσίμων, αλλά και της πολιτείας. Ήδη η Ελλάδα βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης της οδηγίας 2003/30/ΕΚ, για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές, και το αντίστοιχο σχέδιο νόμου του Υπ. Ανάπτυξης έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθητοποίηση του ιδίου και των μελών του σε ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέματα και τις ραγδαίες εξελίξεις στο τομέα των καυσίμων αποφάσισε να διοργανώσει ημερίδα, με θέμα «Βιοκαύσιμα – Το Βιοντήζελ στην Ελληνική Αγορά». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 07/11/2005 στο Αμφιθεάτρο των Τοπογράφων Ι. Τσιούμης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η ημερίδα απευθύνεται στους μηχανικούς και επιστήμονες όλων των κλάδων καθώς και σε συναφείς εταιρείες και επαγγελματικούς κλάδους που σχετίζονται άμεσα με την εισαγωγή του βιοντήζελ στην Ελληνική αγορά καυσίμων.

Το πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής:

18:00 Προσέλευση – Καφές
18:20 Χαιρετισμοί
18:30 «Οι θέσεις του ΠΣΧΜ για την οδηγία 2003/30/ΕΚ για το Βιοντίζελ»Μέλος του Δ.Σ ΠΣΧΜ
18:50 «Το Βιοντίζελ στην Ελληνική αγορά», Μέλος του Δ.Σ ΠΣΧΜ
19:10 «Η παραγωγή του Βιοντίζελ», Α.Ραφαηλίδης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ελληνικά Πετρέλαια Α.ΕΒιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης.
19:30 «Ιδιότητες και ποιοτικός έλεγχος Βιοντίζελ», Α. Τουμπέλη, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
Θεσσαλονίκης
19:50 «Βιοντίζελ και ποιότητα του περιβάλλοντος», Κ. Νικολάου, Δρ. Χημικός, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης
20:10 «Επίδραση του βιοντίζελ στις μηχανές εσωτερικής καύσης», Δρ. Λ. Τζιαχρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνεργάτης του Εργαστηρίου
Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής του Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ.
20:30 «Στρατηγική για την διείσδυση των βιοκαυσίμων στην Ελληνική αγορά». Ν.Λιάπης Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε
20:50 Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις – Συζήτηση
21:30 Τέλος Ημερίδας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Μαρνέλλο στα τηλέφωνα 6977347022 ή 2310 229776

Σχόλια