Σεμινάριο με τίτλο «Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Χημικών Προϊόντων & η Ορθή Διαχείρισή τους, για την Υγεία & το Περιβάλλον» από το ΕΕΚΧΜ

0
5
Ημερίδες - Συνέδρια -Σεμινάρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μία σειρά οδηγιών εισάγει νέα δεδομένα όσον αφορά την προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Ένα ευρύ φάσμα οδηγιών, κανονισμών και άλλων διατάξεων στα οποία είναι εναρμονισμένη η ελληνική νομοθεσία διέπει την παραγωγή, διακίνηση και την τελική εναπόθεση μετά την χρήση των προϊόντων.
Ιδιαίτερα σημαντική στην εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται η πληροφόρηση του κοινού, των επαγγελματικών χρηστών και των καταναλωτών. Η ταξινόμηση ως προς την επικινδυνότητα, τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS), η επισήμανση των προϊόντων είναι τα συστατικά αυτής της πληροφόρησης και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την επικοινωνία με τους πελάτες για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων στους χώρους εργασίας, για την ταξινόμηση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ADR κα.

Το σεμινάριο το οποίο διεξάγεται για πρώτη φορά, με τίτλο «Ταξινόμηση Επικινδυνότητας Χημικών Προϊόντων & η Ορθή Διαχείρισή τους, για την Υγεία & το Περιβάλλον» έρχεται να καλύψει τα κενά γνώσης που υπάρχουν και να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητος των πληροφοριών, στην πληρέστερη συμμόρφωση στη συμμόρφωση στη νομοθεσία των επιχειρήσεων που παράγουν εμπορεύονται χημικά προϊόντα.
Έμπειροι εκπαιδευτές με μακρά εμπειρία στην διαμόρφωση και έλεγχο της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας θα μεταφέρουν την σύγχρονη γνώση, παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων για τα προβλήματα εφαρμογής της νομοθεσίας.

Σκοπός του σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης όσων αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα είναι δυνατή η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος, η επισήμανσή του, ο έλεγχος ποιότητος Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) για προϊόντα όπως χρώματα, απορρυπαντικά, κλπ καθώς και η αξιοποίηση των δεδομένων για εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, ταξινόμηση επικινδυνότητας κατά ADR κλπ.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες η άλλους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος, την Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους με χημικούς παράγοντες και την εφαρμογή της ADR και της IMDG. Αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των χημικών προϊόντων, όπως, παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση / μεταφορά, τελική χρήση και εναπόθεση στο περιβάλλον.

Εισηγητές
– Αγγελοπούλου Ι., Χημικός, Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.
– Αντωνιάδου Σ., Χημικός, Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου Κράτους.
– Τσάτσου – Δρίτσα Α., Χημικός, Εμπειρογνώμονας πρώην Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
09.00 – 09.30 Εγγραφές
09.30 – 09.45 Εισαγωγή στο ΕΕΚ και το σεμινάριο (Σ. Πούλου, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)
10.00 – 11.30 Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων. Η σημασία της ταξινόμησης επικινδυνότητας, στον κύκλο ζωής τους (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
11.45 – 13.15 Προβλέψεις της νομοθεσίας για την ταξινόμηση ουσιών και παρασκευασμάτων
(Ι Αγγελοπούλου)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14:15 – 15:45 Η αρμόδια εθνική Αρχή και ο έλεγχος των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας
Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ι Αγγελοπούλου)
16.00 – 16.45 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας για αέρια και μείγματα αερίων

ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
09:00 – 10:30 Ταξινόμηση παρασκευασμάτων, – Νομοθετικές Προβλέψεις (Σ. Αντωνιάδου)
10.45 – 12.15 Ταξινόμηση παρασκευασμάτων, Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
(Σ. Αντωνιάδου)
12.30 – 13.15 Ο ρόλος της ταξινόμησης επικινδυνότητας στις μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
13.15 – 14.15 Γεύμα
14.15 – 15.45 Η ταξινόμηση στους διάφορους τομείς δραστηριότητας στα χημικά, Χημικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας, Εισαγωγές – Εξαγωγές, Οδηγία SEVESO κ.α. –
case studies (Α. Τσάτσου – Δρίτσα)
16:00 – 16.45 Τεστ – Αξιολόγηση / Στοιχεία του σεμιναρίου, Παρατηρήσεις / Προτάσεις
(Σ. Πούλου, Διευθύντρια Κατάρτισης ΕΕΚ ΧΜ)

Διάλειμμα 15 λεπτών προβλέπεται κάθε 45 λεπτά διδακτικής ώρας.

1. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής
17 – 18 Οκτωβρίου 2005. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ε.Ε.Κ., Γρυπάρη 136, Καλλιθέα.

2. Κόστος συμμετοχής
Μέλη Π.Σ.Χ.Μ. : 350 € , Μη μέλη : 390 €
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα και κυλικείο, ενώ δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

3. Δηλώσεις συμμετοχής
Το σεμινάριο έχει διάρκεια 2 ημέρες (16 διδακτικές ώρες). Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

4. Συντονίστρια του σεμιναρίου
Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η κα Τσάτσου Δρίτσα Αγγελική.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα : 2109536775-6.

Σχόλια