Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει διημερίδα με θέμα » Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση»

0
14
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει Διημερίδα στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2005, με θέμα:»Αχελώος: Η Βέλτιστη Διαχείριση». Σκοπός της Διημερίδας είναι:
·να παρουσιαστεί το έργο της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, το οποίο και θα αναφέρει τις απόψεις του ΤΕΕ για το θέμα, με βάση και τα τελευταία δεδομένα. . να δοθεί η δυνατότητα τεκμηριωμένης παρουσίασης όλων των πλευρών του προβλήματος, άρσης τυχόν ασαφειών και παρεξηγήσεων και καλύτερης κατανόησης του θέματος και όλων των πτυχών του.
·το ΤΕΕ – στο πλαίσιο του επιστημονικού και αναπτυξιακού του ρόλου – να συμβάλλει, ώστε η πολιτεία και οι κοινωνικοί Φορείς να διαμορφώσουν τις τελικές τους θέσεις ευθύνης για τον «Αχελώο›, λαμβάνοντας υπόψη τους όλα τα δεδομένα.

Οργανωτική Επιτροπή
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μ – ΗΜ, Πρόεδρος Οργ. Επιτρ., Μέλος ΔΕ/ΤΕΕ, υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος
ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΜ, Γεν. Γραμματέας ΔΕ/ΤΕΕ
ΦΟΥΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Μ – ΗΜ, υπεύθυνος για θέματα Ενέργειας ΔΕ/ΤΕΕ
ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΜ, πρώην μέλος ΔΕ/ΤΕΕ, μέλος Ο.Ε. Αχελώου
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΜ, μέλος Ομ. Εργασίας Αχελώου, Επιμελήτρια
ΜΕΠΑΑΒΑΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Βιολόγος, μέλος Ομ. Εργασίας Αχελώου
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΠΜ, μέλος Ομ. Εργασίας Αχελώου
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, ΠΜ, μέλος Ομ. Εργασίας & μέλος
ΜΕΠΑΑΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΜ – ΜΗΜ, μέλος Ομ. Εργασίας, μέλος
ΜΕΠΑΑΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ, Επικ. Καθ. Οικολογίας ΕΜΠ, μέλος Ομ. Εργασίας Αχελώου
ΜΠΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΜ, μέλος ΜΕ Ενέργειας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΜ, Δ/ντής Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ
ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΜ, Πρόεδρος ΠΤ/ΤΕΕ Ηπείρου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΜ, Πρόεδρος ΠΤ/ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΗΜ, Πρόεδρος ΠΤ/ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
ΔΕΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΤΜ, Πρόεδρος ΠΤ/ΤΕΕ Αν. Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΑΤΜ, ΠΜ, Πρόεδρος ΠΤ/ΤΕΕ Μαγνησίας

Οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετηθούν, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το έντυπο παρέμβασης, με τη θεματολογία, τον τίτλο και την περίληψη της τοποθέτησής τους, εκτάσεως μιάς σελίδας Α4, στο Γραφείο Περιβάλλοντος του ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση environment@central.tee.gr το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2005.

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι : Σχεδιασμός και σκοπιμότητα :
1. Οικονομική διάσταση
2. Κοινωνική διάσταση
3. Περιβαλλοντική διάσταση
4. Ενεργειακή διάσταση
5. Διάσταση Αγροτικής παραγωγής

Πληροφορίες :
Γραφείο Περιβάλλοντος , τηλ.: 210-3291508, 3291442, 3291514 email addr: environment@central.tee.gr

Σχόλια