Η Πορτογαλία δημοσίευσε τη λίστα με τις άδειες κατανομής εκπομπών.

0
4
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Πορτογαλική κυβέρνηση δημοσίευσε τη λίστα με τα 244 εργοστάσια τα οποία εντάσσονται στο σχήμα εμπορίας εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα ένα χρόνο μετά από την αποδοχή του σχεδίου κατανομής ρύπων της Πορτογαλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην κατανομή κυριαρχούν οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 63 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα σε ένα σύνολο 115 εκατομμυρίων τόνων για την περίοδο 2005-2007.
Ακολουθούν οι τσιμεντοβιομηχανίες και τα διυλιστήρια της χώρας. Όπως αναφέρθηκε από κυβερνητικό στέλεχος, ένας εθνικός ηλεκτρονικός κατάλογος για τα μερίδια εμπορίας θα είναι έτοιμος μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο του υπουργείου περιβάλλοντος της Πορτογαλίας.

www.mcalhdr.gov.pt/MCALHDR/

Σχόλια