Ενσωμάτωση Κοινοτικών Οδηγιών για το Περιβάλλον στο εθνικό δίκαιο.

0
85
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο 6 κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον και για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :
«Με την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο αυτών των 6 κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον κάνουμε ένα σημαντικό βήμα τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και για να αντιμετωπισθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπενθυμίζω ότι τέσσερις από αυτές τις οδηγίες έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί ήδη από το 2002 και οι άλλες δύο από το 2003. Για την καθυστέρηση αυτή η χώρα μας είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις τέσσερις οδηγίες και είχε καταδικαστεί για τις άλλες δύο.
Προφανώς δεν έχουμε προλάβει και δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπίσουμε όλες τις εκκρεμότητες της τελευταίας 10ετίας. Ωστόσο, γίνεται ένα τεράστιο έργο το οποίο πλέον αναγνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εκκρεμούν και να πάψει η Ελλάδα να υστερεί στον τομέα αυτό. Είναι μια προσπάθεια σοβαρή, που γίνεται με σχέδιο και υπευθυνότητα και στην οποία έχουμε ανάγκη της καλόπιστης –και όχι κακόπιστης- κριτικής και της γόνιμης συνεργασίας με όλους. Στα θέματα περιβάλλοντος δεν χωρούν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα

Ειδικότερα, μετά από την απαραίτητη επεξεργασία για την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πλέον αποτελούν μέρος της ελληνικής νομοθεσίας οι ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες :

· Η Οδηγία 2001/18 για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΦΕΚ 1334 / Β/ 21.9.2005)
· Η Οδηγία 2002/3 για το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΦΕΚ 1334 / Β/ 21.9.2005)
· Η Οδηγία 2001/80 για τις εκπομπές αερίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (ΦΕΚ Β 992/14.7.2005).
· Η Οδηγία Οδηγία 2001/81 για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ορισμένων ρύπων (ΦΕΚ Β 992/14.7.2005).
· Η Οδηγία 2000/76 για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΦΕΚ Β 759/6.6.2005).
· Η Οδηγία 2003/87 για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας ρύπων του θερμοκηπίου (ΦΕΚ Β 1931/27.12.2004).
· Επιπρόσθετα, για την Οδηγία 2003/108 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έγινε η απαραίτητη επεξεργασία για την ενσωμάτωση στο εθνικό μας δίκαιο και ήδη βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας για παρατηρήσεις.

Επίσης στόχος του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι η ενσωμάτωση τεσσάρων (4) ακόμη Οδηγιών μέχρι το τέλος του 2005. Oι οδηγίες αυτές αφορούν σε:
-τη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
– το θόρυβο,
– τους ρύπους από μη οδικά μηχανήματα
– και την πληροφόρηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος.

Σχόλια