Οικονομική Ενίσχυση σε 7 Δήμους από το ΥΠΑΝ για την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών τους προγραμμάτων.

0
5
Το βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου συναντήθηκαν σήμερα στο υπουργείο με τους δημάρχους των δήμων, όπου είναι εγκατεστημένες οι παραγωγικές μονάδες των τεσσάρων διυλιστηρίων της χώρας. Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταβολή στους δήμους της πρώτης δόσης συνολικά ύψους 1.500.000 ευρώ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του νόμου 3054/2002. Πρόκειται για τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, Εχεδώρου, Ελευθερίου Κορδελιού και Μεγάρων προς τους οποίους έχει θεσπιστεί η καταβολή ποσοστού 15% ετησίως από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών.
Στη συνάντηση αυτή ο κ. Σιούφας ανακοίνωσε στους δημάρχους τα ακόλουθα:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει ένα ακόμη βήμα στην εκπλήρωση, με συνέπεια, των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Πολιτεία, με τη διάθεση συνολικά του ποσού των 4.500.000 ευρώ για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων, όπου είναι εγκαταστημένα τα τέσσερα διυλιστήρια της χώρας, ποσό αυξημένο κατά 15% σε σχέση με πέρυσι.
Μετά την περυσινή καταβολή 3,9 εκατ. ευρώ έναντι των 2,4 εκατ. ευρώ που είχαν εκτιμηθεί από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου, αλλά και την αποδοχή του αιτήματος του Δήμου Μεγαρέων να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους Δήμους, ύστερα από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και πρόταση της ΚΕΔΚΕ, προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο.
Επισημαίνω ότι το αποτέλεσμα της κατανομής των 4,5 εκατ. ευρώ, μεταξύ των δικαιούχων δήμων, έγινε ύστερα από μεταξύ τους συνεννόηση και κοινή πρότασή τους προς τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου ο οποίος είχε την ευθύνη της διαβούλευσης για την κατανομή. Επισημαίνω, για μια ακόμη φορά την επιθυμία του υπουργείου να συνδράμει, με τον καλύτερο τρόπο, στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων αυτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών τους.
Άλλωστε για αυτό ζητήθηκε να αποστέλλεται στο υπουργείο ο προγραμματισμός χρήσης των αντίστοιχων κονδυλίων κάθε δικαιούχου δήμου. Το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις, σήμερα, στα τέλη Οκτωβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου αντίστοιχα
Τέλος οφείλω να σημειώσω την άμεση ανταπόκριση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρου Δούκα στην προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εκταμίευση των κονδυλίων
».

Στη συνέχεια, μίλησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου ο οποίος αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία του υπουργείου με όλους τους δημάρχους των δικαιούχων περιοχών για την διαμόρφωση της ομόφωνης πρότασης κατανομής του ποσού των 4,5 εκατ. ευρώ και δεσμεύτηκε για την έγκαιρη καταβολή των επόμενων δόσεων σύμφωνα με την εντολή του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα .Η κατανομή για το 2005 μεταξύ των δικαιούχων δήμων έχει διαμορφωθεί ως εξής:
1. Δήμος Ελευσίνας, ποσό 827.600 ευρώ.
2. Δήμος Μάνδρας, ποσό 275.900 ευρώ.
3. Δήμος Ασπροπύργου, ποσό 1.255.300 ευρώ.
4. Δήμος Εχεδώρου, ποσό 716.800 ευρώ.
5. Δήμος Κορδελιού, ποσό 239.000 ευρώ.
6. Δήμος Αγίων Θεοδώρων, ποσό 791.500 ευρώ.
7. Δήμος Μεγάρων, ποσό 394.000 ευρώ.

Σχόλια