Οι επιπτώσεις του Κανονισμού REACH για τα χημικά στην Ελληνική Βιομηχανία – Η μελέτη των επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα των Ελλην. Επιχειρήσεων

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ. Στο τέλος του 2007 θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση και κυκλοφορία των χημικών. Ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι 30000 χημικές ουσίες με ευθύνη και κόστος της βιομηχανίας θα καταχωρηθούν στο νέο σύστημα (REACH), με την υποβολή φακέλων δεδομένων και δοκιμών ανάλογα με τον όγκο της ετήσιας παραγωγής ή εισαγωγής. Την υποχρέωση έχουν όσοι εισάγουν / παράγουν / χρησιμοποιούν χημικές ουσίες σε ποσότητα άνω του ενός τόνου ετησίως.
Αφορά ως εκ τούτου και τις μικρές επιχειρήσεις, όχι μόνο της χημικής βιομηχανίας αλλά και πολλών άλλων κλάδων αναφέρονται ενδεικτικά η κλωστοϋφαντουργία, τα χρώματα – βερνίκια, τα απορρυπαντικά, αεροζόλ και καλλυντικά, η χαρτοβιομηχανία, η βιομηχανία των εκτυπώσεων, των προσθέτων στα οικοδομικά υλικά και άλλοι κλάδοι. Δυσμενέστερη θα είναι η θέση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν κόστος υποβολής φακέλων δυσανάλογο προς τις δυνατότητές τους, την ανάγκη στελέχωσης σε επιστημονικό προσωπικό, την προσαρμογή της παραγωγής και των συνταγών των προϊόντων τους στα νέα δεδομένα.

Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο των Χημικών Μηχανικών διεξάγει μελέτη που ανετέθη από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την έκταση και το μέγεθος των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αναληφθούν δράσεις υποστήριξης στο πλαίσιο του Δ’ΚΠΣ .

Οι επιχειρήσεις που εισάγουν/παράγουν/χρησιμοποιούν χημικά ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητος καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου που ευρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του ΣΕΧΒ htpp://www.haci.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών τηλ. 210-92 13 259, fax 210-92 13 260, e – mail: haci@ath.forthnet.gr.

Σχόλια