9ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

0
6
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, θα διοργανωθεί το τριήμερο 1 – 3 Σεπτεμβρίου 2005, στη Ρόδο, από το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Global NEST) και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Στο ανά διετία επαναλαμβανόμενο αυτό συνέδριο, θα παρουσιασθούν τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, που συσχετίζονται με περιβαλλοντικά προβλήματα, με έμφαση στη σύνθεση επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας από διάφορα πεδία στο χώρο της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Η σύνθεση αυτή και ο συνδυασμός της περιβαλλοντικής πληροφορίας με οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στόχος του Συνεδρίου, όπως έχει γίνει και κατά τις προηγούμενες διοργανώσεις, που χρονολογούνται από το 1989, είναι να προσελκύσει επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβαλλοντικής έρευνας και ανάπτυξης.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η θεματολογία του Συνεδρίου καθορίζεται με κύριο στόχο τον προσδιορισμό και την προώθηση των καλύτερων πρακτικών για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την παρουσίαση ρεαλιστικών σχεδίων και αξιόπιστων οικονομικών αναλύσεων των περιβαλλοντικών θεμάτων, την καλύτερη κατανόηση και τελικά την εξεύρεση λύσεων για τα θέματα αυτά.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο θα δοθεί έμφαση στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

· Κλιματική αλλαγή και διαχείριση οικοσυστημάτων,
· Διαχείριση υδατικών πόρων,
· Ποιότητα νερού,
· Ποιότητα αέρα,
· Διαχείριση στερεών απορριμμάτων και ανακύκλωση

Στο Συνέδριο γίνονται δεκτές περιλήψεις πρωτότυπων εργασιών σε περιβαλλοντικά θέματα:

· Περιβαλλοντική ρευστομηχανική (μετεωρολογία, υδρολογία, γεωφυσική)
· Περιβαλλοντική ρύπανση (αέρας, νερό, έδαφος, θόρυβος, ακτινοβολία, πηγές, οδοί μεταφοράς, αλληλεπιδράσεις μεταξύ ρυπαντών )
· Περιβαλλοντική αειφορία (διαχείριση πόρων & ανακύκλωση; ποιοτική διαχείριση αέρα, νερού και εδαφών; Ανάλυση περιβαλλοντικών συστημάτων)
-Διαχείριση στερεών απορριμμάτων
-Επεξεργασία και επαναχρησιμοποιήση νερού και υγρών αποβλήτων
· Πλανητική αλλαγή (κλιματική αλλαγή, θέρμανση πλανήτη, στρώμα όζοντος, ανθρώπινη γεωγραφία, αποψίλωση δασών, ερημοποίηση
· Οικολογική μηχανική (οικολογική τεχνολογία, σχεδιασμός ενδιαιτημάτων, αποκατάσταση υγροβιοτόπων)
· Περιβαλλοντική αποκατάσταση (καθαρισμός υπόγειων νερών, απορρύπανση εδαφών, στραγγίσματα χώρων διάθεσης τοξικών αποβλήτων)
· Περιβαλλοντική και εργασιακή ιατρική
· Επιδημιολογία και ανάλυση κινδύνου
· Απόβλητα (αστικά, βιομηχανικά, αγροτικά – διαχείριση, επεξεργασία, έλεγχος και διάθεση)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για δηλώσεις συμμετοχών, να συμπληρωθεί και αποσταλεί το δελτίο συμμετοχής (http://www.gnest.org/cest).

ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση, οι τόμοι των πρακτικών, τα μεσημβρινά γεύματα, αναψυκτικά, καφέδες και το δείπνο του Συνεδρίου.

Εισηγητές / Σύνεδροι 300 ευρώ
Σπουδαστές 150 ευρώ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γραμματεία 9 ΣΠΕΤ
Βουλγαροκτόνου 30, 114 72 Αθήνα
Τηλ.: 210 6492451 – 452
Fax: 210 6492499
E-mail: cest@gnest.org
Web site: http://www.gnest.org/cest

Σχόλια