Η ανάπτυξη της αγοράς παραγωγής θερμότητας από τον ήλιο βρίσκεται ακόμη μακρυά από τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε.

0
3
ευρώπη και περιβάλλον

Η ανάπτυξη της αγοράς παραγωγής θερμότητας από τον ήλιο το 2004 συνέχισε να είναι αρκετά αργή ώστε να καταφέρει να συναντήσει τους στόχους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει. Συγκεκριμένα ο στόχος αναφέρεται σε 100 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα εγκατεστημένων ηλιακών συλλεκτών μέχρι το τέλος του 2010.
Παρά την ώθηση όμως που έδωσαν στον ρυθμό εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών τα νέα δέκα κράτη μέλη, ο συνολικός αριθμός τους δεν ξεπέρασε στο τέλος του 2004 τα 15,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Η Γερμανία συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά, και ακολουθείται από την Ελλάδα και την Αυστρία. Από τα νέα κράτη μέλη τον υψηλότερο ρυθμό εγκατάστασης έχει η Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο SOLAR THERMAL BAROMETER

Σχόλια