Σε δημόσια διαβούλευση από το υπ. Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τίθεται, σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης (μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ypan.gr), σχέδιο νόμου για την πλήρη εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/30, σχετικά με την εισαγωγή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά. Η διαβούλευση, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2005, ενώ στη συνέχεια, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003 στοχεύει στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, την ασφάλεια του εφοδιασμού κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής, τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι μια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους και παράλληλα να καθορίσουν εθνικούς ενδεικτικούς στόχους. Η Οδηγία καθορίζει τιμή αναφοράς για τους στόχους αυτούς έως τις 31-12-2005 το 2% βάσει του ενεργειακού περιεχομένου επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντήζελ που διατίθεται προς χρήση στις μεταφορές, ενώ έως τις 31-12-2010 το ποσοστό αυτό θα πρέπει να έχει ανέλθει σε 5,75%.

Σημειώνεται ότι ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΚΑΠΕ, έχει συντάξει και αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Εθνική Έκθεση για τα Βιοκαύσιμα.

Ήδη, έχει ψηφιστεί και αποτελεί νόμο, η απαλλαγή κατάλληλων ποσοτήτων Βιοντήζελ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Επίσης, στο νέο αναπτυξιακό νόμο για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά στις καλλιέργειες των ενεργειακών φυτών. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Τέλος, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του θεσμικού πλαισίου, και σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Ανάπτυξης απέστειλε προ διμήνου σε όλους τους φορείς της αγοράς το πρώτο σχέδιο νόμου για τα Βιοκαύσιμα. Με βάση τις παρατηρήσεις των φορέων και τον εκτενή διάλογο που ακολούθησε, το ΥΠΑΝ θέτει σε τελική διαβούλευση το παρόν σχέδιο.

Οι βασικοί πολιτικοί στόχοι που εξυπηρετούνται με το παρουσιαζόμενο σχέδιο νόμου είναι:

Πρώτον: Η αποτελεσματική τήρηση των κοινοτικών δεσμεύσεων της Χώρας στο πλαίσια της Οδηγίας 2003/30.

Δεύτερον: Η ενίσχυση της ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας με την ταχεία προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων στις μεταφορές

Τρίτον: Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω της χρήσης των βιοκαυσίμων

Τέταρτον: Η εξυπηρέτηση των ανωτέρω πολιτικών με μεγιστοποίηση του οφέλους για τον Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα τον Έλληνα αγρότη, με σεβασμό στον ανταγωνισμό και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Πολιτική ηγεσία, παράγοντες της αγοράς και αγροτικός κόσμος, επιθυμούμε το ίδιο ισχυρά, τα βιοκαύσιμα που θα διακινηθούν στην ελληνική αγορά να προέρχονται όχι απλώς από εγχώρια εργοστάσια αλλά και τα εργοστάσια αυτά να χρησιμοποιούν εγχώρια πρώτη ύλη. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και από τις επιλογές όλων μας θα εξαρτηθεί εάν η αγορά των βιοκαυσίμων θα αναπτυχθεί στη χώρα μας προς όφελος του έλληνα αγρότη ή εάν τα αναγκαία ποσοστά βιοκαυσίμων (2%-5,75%) θα καλυφθούν είτε από κατευθείαν εισαγωγές είτε από βιοκαύσιμα που θα παράγονται μεν σε ελληνικά εργοστάσια αλλά με εισαγόμενες πρώτες ύλες. Το τελευταίο θα σημαίνει ότι η μείωση του ΕΦΚ για τα βιοκαύσιμα θα καταλήξει σε όφελος των ευρωπαίων αγροτών που θα παράγουν την πρώτη ύλη. Φυσικά στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και των κοινών κανόνων, δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν περιοριστικές ή προστατευτικές πολιτικές που δημιουργούν διακρίσεις εις βάρος των προϊόντων της διεθνούς αγοράς. ¶λλωστε τέτοιες πολιτικές έχουν αποτύχει στην πράξη και τελικά λειτουργούν εις βάρος αυτών που υποτίθεται ότι προστατεύουν. Η εκπαίδευση και ενημέρωση του αγροτικού κόσμου και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επενδύσεων παραγωγής, συλλογής και διαχείρισης βιομάζας είναι η πολιτική απάντηση της Κυβέρνησης. Αυτό προωθούμε, αυτό στοχεύουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε αυτό το στόχο απαιτείται στήριξη από τον επιχειρηματικό κόσμο και τις δυνάμεις της αγοράς. Στο σύγχρονο κόσμο, επιχειρήσεις χωρίς κοινωνική ευθύνη δεν μπορούν να επιβιώσουν μακροπρόθεσμα. Και όταν μάλιστα αυτή η κοινωνική ευθύνη αφορά τη στάση επιχειρήσεων απέναντι στην ελληνική ύπαιθρο, τότε το ζήτημα είναι εθνικής σημασίας.

Πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα, για την ικανοποίηση των παραπάνω πολιτικών στόχων με το παρόν σχέδιο:
1. τίθεται εθνικός στόχος για το έτος 2010 για ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίμων στο 5,75% του συνόλου των καυσίμων για τις μεταφορές.

2. εισάγονται κατάλληλες τροποποιήσεις στο ν. 3054/2002 ώστε να περιλαμβάνει και τα βιοκαύσιμα και τα άλλα ανανεώσιμα καύσιμα,

3. εισάγεται η «¶δεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων», ο κάτοχος της οποίας μπορεί να παράγει ή να εισάγει αυτούσια βιοκαύσιμα και άλλα ανανεώσιμα καύσιμα και να τα διαθέτει εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

4. καθορίζονται οι τύποι διάθεσης των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων, τα οποία μπορεί να διατίθενται είτε αυτούσια είτε σε μίγμα με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου,

5. ρυθμίζονται θέματα ανάμιξης των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων με τα αντίστοιχα προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, που γίνεται με ευθύνη των κατόχων άδειας διύλισης ή άδειας εμπορίας κατηγορίας Α στις εγκαταστάσεις τους.

6. ρυθμίζονται θέματα ειδικής σήμανσης για λιανική πώληση αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων ή μιγμάτων με περιεκτικότητα άνω του 5% κατ’ όγκο βιοντήζελ σε πετρέλαιο κίνησης και βιοαιθανόλης σε βενζίνη, αντίστοιχα,

7. εισάγεται το «Πρόγραμμα Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» που απαλλάσσονται από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Σε κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα και η υποχρέωση πώλησης στην ελληνική επικράτεια συγκεκριμένης ποσότητας βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που απαλλάσσεται από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Η ποσότητα αυτή καθορίζεται με βάση:
· τις δυναμικότητες παραγωγής των Μονάδων Παραγωγής Βιοκαυσίμων ή τις συμβάσεις αγοράς βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων των κατόχων ¶δειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και
· τις κατά τα προηγούμενα έτη διακινηθείσες ανά συμμετέχοντα ποσότητες βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων που απαλλάσσονται από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.
Προβλέπονται εγγυήσεις για την παραγωγή της κατανεμηθείσας ποσότητας από τους συμμετέχοντες και κυρώσεις σε περίπτωση μη αξιοποίησης του συνόλου της ποσότητας (quotas), για λόγους διάφορους της ανωτέρας βίας. Η διάρκεια του Προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2010.

8. ρυθμίζονται ειδικά θέματα εφαρμογής και καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, πριν την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης κατανέμονται οι ποσότητες (quotaς) του μεθεπόμενου έτους σε όσους επιθυμούν να διαθέσουν βιοκαύσιμα ή άλλα ανανεώσιμα καύσιμα που απαλλάσσονται από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

9. εισάγεται υποχρέωση στα διυλιστήρια να παραλαμβάνουν τις αδιάθετες ποσότητες υγρών βιοκαυσίμων από τις Μονάδες Παραγωγής Βιοκαυσίμων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Τα διυλιστήρια διαθέτουν τα υγρά βιοκαύσιμα με εύλογο κέρδος. Όσοι προμηθεύονται από τα διυλιστήρια δεν μπορούν να αρνηθούν την παραλαβή του βιοκαυσίμου όταν αυτό τους παραδίδεται σε μίγμα με ποσοστό ανάμιξης κάτω από 5%.

10. καθορίζονται οι λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία κατά την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και ιδιαίτερα καθορίζεται ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε παραγωγούς βιοκαυσίμων αν καταστραφούν οι ενεργειακές καλλιέργειες από τις οποίες προμηθεύονται πρώτη ύλη.

Οι παρατηρήσεις των φορέων επί του σχεδίου νόμου θα αποστέλλονται στο γραφείο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκου Στεφάνου (σε έντυπη μορφή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gensec@ypan.gr) ή στο γραφείο της γενικής διευθύντριας Ενέργειας του υπουργείου Ανάπτυξης κα. Ελένης Σαργιάνου (sargianoue@ypan.gr), ή στο γραφείο του ειδικού συμβούλου κ. Παναγιώτη Παπασταματίου (papastamatioup@ypan.gr).

Σχόλια