Οι ευρωπαίοι υπουργοί αποδέχονται την Οδηγία της Ε.Ε. για τις μπαταρίες.

0
6
Ευρώπη και περιβάλλον

Οι υπουργοί γεωργίας των χωρών μελών της Ε.Ε. κατέληξαν στη γνωμοδότηση μιας κοινής θέσης για την οδηγία που θα αφορά την ανακύκλωση μπαταριών. Συγκεκριμένα συμφώνησαν στο ότι η οδηγία θα απαιτεί από την έναρξη εφαρμογής της και εντός 8 ετών την ανακύκλωση του 45% όλων των μπαταριών που θα διατίθενται στην αγορά.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπουργοί περιβάλλοντος έφτασαν σε πολιτική συμφωνία για αυτό το θέμα τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα πλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ξεκινήσει τη δεύτερη ανάγνωση της οδηγίας αλλά το τελικό νομοθετικό κείμενο δεν αναμένεται εντός του 2005, αφού η τρέχουσα προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αποφασίσει να μη θέσει σε προτεραιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα.
Περισσότερες πληροφορίες.

Σχόλια