Η Ε.Ε. θεσπίζει νέα νομοθετήματα για τη ρύπανση της θάλασσας.

0
5
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η Ε.Ε. θεσπίζει νέα νομοθετήματα, που υιοθέτησε την Τρίτη το Συμβούλιο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία ποινές θα επιβάλλονται σε όσους ρυπαίνουν τη θάλασσα, είτε εκουσίως είτε εκ σοβαρής αμελείας. Τα δύο νομοθετικά κείμενα που υιοθετήθηκαν διευρύνουν τον αριθμό των ατόμων τα οποία στο εξής θα είναι δυνατό να τους καταλογισθεί η ευθύνη για την πρόκληση οικολογικής ζημιάς. Σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία, και ειδικότερα σύμφωνα με την Συνθήκη Μαρπόλ, υπεύθυνοι μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο ο πλοιοκτήτης και ο καπετάνιος.Με τη νέα νομοθεσία, θεσπίζονται ποινές και για κάθε άλλο πιθανό υπεύθυνο, όπως για τον διαχειριστή, τον ναυλωτή, τα μέλη του πληρώματος, την εταιρία ταξινόμησης κ.λπ.

Η νέα οδηγία, που θα τεθεί σε ισχύ το Μάρτιο του 2007, αφορά την ρύπανση σε όλες τις ναυτικές ζώνες και στην ανοιχτή θάλασσα και θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία που ελλιμενίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα από το ποια είναι η σημαία τους.

Οι σοβαρές παραβάσεις θα μπορούν να θεωρηθούν αδικήματα που συνεπάγονται αυστηρές οικονομικές κυρώσεις, από 150.000 ευρώ έως και 1,5 εκατ ευρώ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ποινές φυλάκισης έως 5 χρόνια μπορούν να επιβληθούν εναλλακτικά.

Περισσότερες πληροφορίες.

Σχόλια