Έρευνα της ΕΕΑΑ για την ανακύκλωση στην Αττική, σκιαγραφεί τις συνήθειες των πολιτών που ανακυκλώνουν.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης διεξήγε έρευνα με στόχο να αποτυπώσει τις συνήθειες και στάσεις του κοινού σχετικά με την ανακύκλωση στις περιοχές της Αττικής που διεξάγονται σχετικά προγράμματα σε συνεργασία με τους δήμους. Στην έρευνα που υλοποιήθηκε από την εταιρία MRC και διεξήχθη μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, συμμετείχαν 563 δημότες των Δήμων Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μελισσίων, Πεύκης, Φιλοθέης, Κηφισιάς και Χαλανδρίου, δηλαδή των δήμων που διεξάγονται προγράμματα ανακύκλωσης.

Από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 39% δήλωσαν ότι συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιεί η ΕΕΑΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, διαχωρίζοντας τα σκουπίδια τους ανά είδος, ενώ ένα σημαντικό επιπλέον ποσοστό δημοτών, της τάξης του 36%, συμπεραίνεται ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα περιστασιακά.

Πιο συγκεκριμένα, τα 3 κεντρικά θέματα της έρευνας αφορούσαν στις συνήθειες των καταναλωτών αναφορικά με τη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων τους και ταυτόχρονα στη χρήση των ειδικών μπλέ κάδων ανακύκλωσης, αλλά και των ειδικών σακιδίων ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν τα ακόλουθα:
– Στη συντριπτική τους πλειοψηφία στα νοικοκυριά που έλαβαν μέρος στην έρευνα, υπεύθυνη για το «κατέβασμα» των σκουπιδιών είναι η «νοικοκυρά» (73%). Το συγκεκριμένο γεγονός ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος του νοικοκυριού και την κοινωνικοοικονομική τάξη στην οποία ανήκει.
– Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες δήλωσαν πως τοποθετούν απορρίμματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης περίπου 3 φορές την εβδομάδα, ενώ για τα υπόλοιπα απορρίμματα, η διάθεσή τους γίνεται σχεδόν καθημερινά
– Όσον αφορά στα υλικά που συλλέγουν και απορρίπτουν στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης βρίσκονται τα ακόλουθα:

o Εφημερίδες, περιοδικά και άλλα έντυπα (85%)
o Πλαστικά μπουκάλια νερού, αναψυκτικών, κλπ. (44%)
o Χάρτινα κουτιά από γάλα, χυμούς, κλπ. (43%)
o Γυάλινα μπουκάλια (42%)
o Κουτιά αναψυκτικών, μπύρας, κλπ. (39%)

– 82% των κατοίκων γνωρίζουν την ύπαρξη μπλε κάδου ανακύκλωσης στη γειτονιά τους από τους οποίους το 74% τον χρησιμοποιούν.
– Για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, το 39% του δείγματος χρησιμοποιεί την ειδική τσάντα ανακύκλωσης που διένειμε η ΕΕΑΑ στα νοικοκυριά των Δήμων που συμμετείχαν στην έρευνα.
– Ο βαθμός ικανοποίησης από την μπλέ τσάντα που έχει διανεμηθεί στους κατοίκους είναι πολύ υψηλός (4 με άριστα το 5)

Σχόλια