Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ.Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε ΚΥΑ για τη δημιουργία του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς- Λευκίμμης-Σουφλίου.

0
16
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία το δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμμης- Σουφλίου χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμμης-Σουφλίου». Ακολούθως παρουσιάζεται το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δασικό Σύμπλεγμα Δαδιάς- Λευκίμμης- Σουφλίου Νομού Έβρου χαρακτηρίζεται ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία το δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμμης- Σουφλίου χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς- Λευκίμμης-Σουφλίου».

Ενημερωτικά στοιχεία για την περιοχή

Το Εθνικό Πάρκο έχει συνολική έκταση 430.000 στρεμμάτων περίπου. Καλύπτει το βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου και εκτείνεται μέσα στα διοικητικά όρια των Δήμων Σουφλίου και Τυχερού Νομού Έβρου, (δυτικά της πόλης του Σουφλίου) και των περιοχών Δαδιάς, Λυκόφης, Λευκίμμης, Προβατώνα κλπ..

Ο χαρακτηρισμός ως Εθνικού Πάρκου γίνεται με βάση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που συντάχθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σύμφωνα με αυτήν, στην περιοχή εντοπίζονται 229 είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων τα 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πτηνών που υπάρχουν στην Ευρώπη. Επίσης απαντούν πολλά είδη θηλαστικών, που απειλούνται με εξαφάνιση (ζαρκάδι, αγριόχοιρος, ασβός, νυχτερίδα, αρκούδα, αγριόγατα, τσακάλι κλπ). Επιπλέον επιβεβαιώνεται η παρουσία 35 ειδών ερπετών και αμφιβίων, που κινδυνεύουν με αφανισμό.
Η περιοχή παρουσιάζει έντονη βλάστηση με πευκοδάση, δρυοδάση, αείφυλλα πλατύφυλλα δέντρα κλπ. Το 18% της έκτασης είναι καλλιεργήσιμη.

Σκοπός-βασικά σημεία της ΚΥΑ

Σκοπός της ΚΥΑ είναι ο καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου στο συγκεκριμένο δασικό σύμπλεγμα, ως πολύτιμου φυσικού πόρου. Επιδιώκεται, επίσης, η προστασία και διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθώς και η ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων βιώσιμου οικοτουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναψυχής.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

– Οριοθετείται η προστατευόμενη περιοχή, που χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο.
– Επιβάλλεται σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου η υποχρεωτική διατήρηση του χαρακτήρα των δασών και των δασικών εκτάσεων. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της χρήσης και του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων.

– Διατηρείται και προστατεύεται η αυτοφυής βλάστηση στις παραρρεμάτιες περιοχές. Επιτρέπεται η έρευνα και παρακολούθηση φυσικών χαρακτηριστικών και των συνιστωσών της βιοποικιλότητας.

– Απαγορεύεται η κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α., ο καθορισμός ζωνών λατομείων, μεταλλευτικών δραστηριοτήτων κλπ.

– Μέσα στο δασικό σύμπλεγμα καθορίζονται δύο περιοχές. Κάθε μία από αυτές χωρίζεται σε ζώνες. Σε κάθε ζώνη καθορίζονται διαφορετικές χρήσεις.

Η πρώτη περιοχή (καθορίζεται με την ονομασία περιοχή Α): έχει συνολική έκταση 78.000 στρεμμάτων και ορίζεται απολύτως ως περιοχή προστασίας της φύσης. Χωρίζεται σε 2 ζώνες (Α1 και Α2). Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη βλάστηση σε συγκεκριμένες αποστάσεις από φωλιές πτηνών, η επέκταση υφιστάμενων οικισμών, καθώς και δραστηριότητες όπως το κυνήγι, η ερασιτεχνική αλιεία και η εγκατάσταση μονάδων κτηνοτροφίας. Η ξενάγηση, η λειτουργία οικοτουριστικών υποδομών και η κίνηση οχημάτων τελούν υπό την έγκριση του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος εκδίδει σχετικές άδειες.

Η υπόλοιπη έκταση του Εθνικού Πάρκου συγκροτεί τη δεύτερη περιοχή ( καθορίζεται ως περιοχή Β), η οποία χωρίζεται σε 5 ζώνες (Β1,Β2,Β2α,Β2β και Β3). Σε αυτήν καθορίζονται όροι και περιορισμοί για δραστηριότητες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη διατήρησης του ώριμου ξυλώδους όγκου και καλλιέργειας νεαρών δασών, της διατήρησης δασικών συστάδων αδιατάρακτων από επεμβάσεις κλπ. Σε τρεις από τις πέντε ζώνες επιτρέπεται υπό όρους η κατασκευή τουριστικών κατοικιών, σε μικρές μονάδες των 4 δωματίων με μέγιστο ύψος 7,5 μ. και υποχρεωτική κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης. Υποχρεωτικές είναι η αγροτική-λιθόκτιστη μορφολογία και η φύτευση ενδημικών φυτών στους εξωτερικούς χώρους.

– Απαγορεύεται η κατασκευή και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α., ο καθορισμός ζωνών λατομείων, μεταλλευτικών δραστηριοτήτων κλπ.

Το Εθνικό Πάρκο διοικείται από Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με Κανονισμούς Λειτουργίας και Διαχείρισης. Η διαδικασία έκδοσής τους έχει ήδη ολοκληρωθεί. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, αρμόδια για τη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής είναι τα αρμόδια όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ο Φορέας Διαχείρισης είναι υποχρεωμένος να καταρτίσει Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου μέσα σε ένα έτος από την έκδοση της ΚΥΑ. Με τον κανονισμό θα ρυθμίζονται διάφορα θέματα, όπως: οι αρμοδιότητες φύλαξης και εποπτείας του Πάρκου, η ανάλυση και εξειδίκευση των όρων και περιορισμών άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, οι προδιαγραφές, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης και ο καθορισμός του αναγκαίου περιεχομένου του. Το τελευταίο περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο Προγράμματα:

– έρευνας, απογραφών και παρακολούθησης φυσικών χαρακτηριστικών και των συνιστωσών της βιοποικιλότητας
– δράσης διαχείρισης φυσικών πόρων (πλην της δασικής διαχείρισης)
– διαχείρισης επισκέψεων, εκπαίδευσης κλπ.

Σχόλια